Skip til hoved indholdet

Tilskud til medicin

Du kan få tilskud til medicin, når du køber medicin på recept

Du kan få tre forskellige former for tilskud til medicin:

Generelle tilskud

  • Generelle tilskud betyder, at du automatisk får tilskud til medicinen, når du køber den på recept på apoteket. Medicin med generelt tilskud er markeret med en cirkel på medicinpriser.dk.
  • Information om generelle tilskud

Individuelle tilskud

Enkeltydelser til medicin

  • Enkeltydelse til medicin betyder, at du kan ansøge om hjælp til betaling af medicin, hvis medicinen ikke er dækket af generelle eller individuelle tilskud, og du ikke selv kan betale udgifterne.
  • Ansøg om enkeltydelser

Hvis du er sygesikret i Danmark og har et sundhedskort, kan du få tilskud til medicin købt i et andet EU- eller EØS-land. Betingelserne for at få tilskud til medicin er de samme, som hvis du køber din medicin i Danmark. Hvis du ikke har ret til tilskud i Danmark, kan du altså heller ikke få tilskud til medicinen, hvis det er købt i et andet EU- eller EØS-land. Tilskuddet beregnes som udgangspunkt på samme måde, som hvis du havde købt din medicin på et dansk apotek.

Ansøgning om tilskud til medicin købt i et andet EU- eller EØS-land skal være indgivet til Lægemiddelstyrelsen inden 1 år fra det tidspunkt, hvor medicinen blev købt. Fra 1. december 2015 skal du søge tilskud til medicin digitalt.

I Medicinkortet får du overblik over dine aktuelle og afsluttede medicinordinationer.

Du kan se dine recepter, hvor mange udleveringer du har tilbage og har mulighed for at anmode din læge om receptfornyelse.

Hvis du har børn, som er født efter maj 2004, kan du også se deres medicinkort.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Læs også

Andre sider

Du kan se en liste over tilskudsberettiget medicin og læse om tilskud til ernæringspræparater på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Skrevet af redaktionen på sundhed.dk