Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Rusmiddelbehandling Stofbehandlingen

Stofbehandlingen

Stofbehandlingen er Kolding Kommunes gratis tilbud til borgere, pårørende og samarbejdspartnere om vejledning, rådgivning, behandling og forebyggelse af stofbrug og stofafhængighed.

Vejledning, rådgivning, behandling og forebyggelse skal altid skabe mening for borgerne, det sikrer vi med strategien, Selvværd og Sammenhæng.

Stofbehandlingen i Kolding Kommune har åbent for tilgang af borgere fra andre kommuner jævnfør retten til frit valg.

Stofbehandlingen er en afdeling under Center for Rusmiddelbehandling og Socialt Udsatte.

Kolding Kommune, Stofbehandlingen | Facebook

Kvalitetsstandard for social behandling i Stofbehandlingen

Tilbudsportalen

Tilsynsrapport (Styrelsen for Patientsikkerhed)

Kontaktmuligheder og åbningstider

Borgere over 30 år kan henvende sig personligt på Låsbyhøj, Nørregade 1 eller telefonisk på 79 79 76 00 i vores åbningstid for at få vejledning, rådgivning eller behandling for stofbrug eller stofafhængighed eller skrive en mail til stofbehandling@kolding.dk

Mandag kl. 8.00 - 16.00
Tirsdag kl. 8.00 - 15.00
Onsdag kl. 8.00 - 15.00
Torsdag kl. 8.00 - 18.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00

OBS: Telefonen er lukket alle dage kl. 12.00-13.00.

Akut psykisk udfordring - henvendelse uden for åbningstiden

Til dig der oplever at befinde dig i en akut psykisk udfordring, kan vi give råd og vejledning uden for åbningstiden.

Du skal ringe på: 79 79 40 40.

Behandling for stofbrug eller stofafhængighed

Når du kontakter Stofbehandlingen, tilbyder vi dig en afklarende samtale om, hvad dine ønsker for behandlingen er. Målet med behandlingen kan være at stabilisere, reducere eller at stoppe med stofbruget eller stofafhængigheden, for at opnå det du mener er et bedre liv.

Sammen med dig udarbejder vi en plan for din behandling og hvordan vi skal samarbejde for at opnå målene i behandlingsplanen. Dine mål for behandlingen er udgangspunktet for den behandlingsplan du laver sammen med din stofbehandler.

Behandlingen kan foregå både individuelt og i grupper. Den behandling vi tilbyder, er kognitivt funderet og metoden øger opmærksomheden på samspillet mellem tanker, følelser og handlinger. Denne bevidsthed giver mulighed for nye handlestrategier og kan blive starten til en forandring.
Samtaler over Skype, kan måske gøre behandlingen lettere for dig. Derfor vil vi gerne tale med dig om hvordan samtaler over Skype, kan hjælpe dig i din behandling.

Der kan i særlige tilfælde indstilles til visitation til døgnbehandling med efterfølgende ambulant efterbehandling.

Anonym rådgivning

Er et tilbud til dig, der ikke ønsker at opgive dit navn eller at blive registreret.
Der er mulighed for 3-4 anonyme rådgivende samtaler.

Det er svært at være pårørende til en stofbruger eller stofafhængig, uanset om du er ægtefælle, forældre, søskende eller ven


Mange pårørende er plaget af skyldfølelse, skam, magtesløshed, fordømmelse og andre stærke og modstridende følelser. Du kan have et oprigtigt ønske om at hjælpe, men ved måske ikke hvordan.

Hvis den borger, som du kender, er i behandling hos os, sætter vores tavshedspligt grænser for, hvad vi må tale med dig om. Vi kan altid tale om, hvordan det er at være pårørende, og hvordan du kan forholde dig som pårørende.

Stofbehandlingen tilbyder udover individuelle samtaler, ligeledes behandling i grupper. Gruppebehandling er et mere intensivt behandlingsforløb hvor vi sammen med dig, tilrettelægger din behandling ud fra din behandlingsplan.

Forløbet vil ud over gruppebehandling ligeledes indeholde individuelle samtaler med din stofbehandler og din kontaktsygeplejerske, hvis du samtidig modtager medicinsk behandling. Herudover er der tilbud om Mindfulness og NADA.

Målet med gruppebehandlingen er at stabilisere, reducere eller stoppe med brug af stoffer for at opnå det, du mener, er et bedre liv.

Det sundhedsfaglige team tilbyder en række ydelser til dig, der er indskrevet i stofbehandlingen. Tilbuddet er frivilligt og er et supplement til den socialfaglige behandling.

Når du indskrives i stofbehandlingen får du tilbudt en lægesamtale, hvor lægen vil vurdere behovet for medicinsk behandling. Såfremt du ønsker at modtage sundhedsfaglige indsats, får du tilknyttet en kontaktsygeplejerske, som har fokus på fysiske og psykiske udfordringer.

Sygeplejersken følger dig og din behandling tæt og du kan søge råd og vejledning løbende, og ligeledes få hjælp til at kontakte egen læge eller sygehus.

I det sundhedsfaglige team tilbydes du bl.a.:

 • Lægesamtale med henblik på vurdering af behov for medicinsk behandling (substitutionsmedicin eller støttemedicin).
 • Årlige sundhedssamtaler med kontaktsygeplejersken
 • Screening for leverbetændelse og HIV
 • Vacciner mod hepatitis A+B
 • Antidote Stofbrugerførstehjælps kursus
 • Gratis prævention til dig og din partner
 • Rygestopkursus
 • Byt til nyt – Gratis fixegrej, imod du returnerer det brugte

Udleveringen:

Er det sted hvor du får udleveret og skal indtage den ordinerede medicin. Du kan afhente medicin i tidsrummet:

Mandag: 08.30-10.30 & 13.00-14.00
Tirsdag: 08.30-10.30 & 13.00-14.00
Onsdag: 08.30-10.30 & 13.00-14.00
Torsdag: 08.30-10.30 & 15.30-17.30
Fredag: 08.30-11.30

Hvis du skal passe arbejde, skole eller lignende har du mulighed for at hente medicin på aftalte tidspunkter uden for udleveringens åbningstid.

Stofbehandlingen tilbyder et efterbehandlingsforløb, når du har været i enten ambulant, gruppe- eller døgnbehandling

Tilbud om efterbehandling er en meget vigtig del af en sammenhængende og koordineret behandling for dit stofbrug eller din stofafhængighed.

Tilbuddet kan hjælpe og støtte dig med at forebygge tilbagefald.

Sådan får du tilbud om en efterbehandling

Dit behov for efterbehandling vil sammen med dig blive vurderet mens du modtager behandling ved os.

Der udarbejdes i samarbejde med dig og din stofbehandler en behandlingsplan for forløbet.

Efterbehandlingstilbuddet kan indeholde:

 • Individuelle samtaler
 • Støtte, vejledning og rådgivning til almindelige dagligdags funktioner fx husholdning, personlig hygiejne, økonomi m.m.
 • Afklaring af og/eller støtte til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet eller uddannelsesforløb
 • Hjælp eller støtte til at bevare eller etablere sociale og familiære netværk

Som et led i din efterbehandling er du velkommen til benytte Værestedet De Frie Fugle, som er et værested for stoffrie og ædru borgere.

Fyld hash, kokain, amfetamin eller andre stoffer for meget i din hverdag?

Anonym stofmisbrugsbehandling er et tilbud til dig, som ønsker anonym behandling, støtte og rådgivning, til at komme ud af dit misbrug.

Det er gratis at deltage, og du behøver ikke at oplyse navn og cpr. nummer.

Målgruppe

Et tilbud til dig, der:

 • Er over 18 år
 • Er i uddannelse eller beskæftigelse
 • Har et reelt ønske om at reducere eller stoppe dit forbrug af rusmidler
 • Har afklarede boligforhold
 • Har brug for anonymitet

Behandlingen tilbydes i Esbjerg og Odense

Du kan kontakte den anonyme behandling på telefon eller mail:

Esbjerg:
Tlf.: 23 60 90 14

Odense
Tlf.: 63 75 11 11/ SMS: 51 77 73 27
Hjemmeside: www.heltanonymodense.dk

Kontaktmuligheder og åbningstider

Stofbehandlingen, Låsbyhøj
Nørregade 1
, 6000 Kolding

Borgere over 30 år kan henvende sig personligt på Låsbyhøj, Nørregade 1 eller telefonisk i vores åbningstid for at få vejledning, rådgivning eller behandling for stofbrug eller stofafhængighed.

Mandag kl. 8.00 - 16.00
Tirsdag kl. 8.00 - 15.00
Onsdag kl. 8.00 - 15.00
Torsdag kl. 8.00 - 18.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00

OBS: Telefonen er lukket alle dage kl. 12.00-13.00.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje