Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Rusmiddelbehandling Ungebehandlingen

Ungebehandlingen

Ungebehandlingen tilbyder gratis behandling specielt målrettet unge mellem 14 og 30 år, der har et problematisk forbrug af stoffer eller unge mellem 14 og 25 år, der har et problematisk forbrug af alkohol.

Ungebehandlingen har en helhedsorienteret indsats, hvor den unges samlede situation er i fokus og ikke kun rusmiddelbruget.

Der arbejdes altid ud fra den unges motivation, forudsætninger, behov og målsætninger.

Udgangspunktet er frivillighed og tilbuddet er ikke betinget af fuldstændigt ophør med rusmidler eller ønske herom. Behandlingen tager udgangspunkt i den unges ønske og behandlerens faglige vurdering af den unges vanskeligheder med rusmidler.

Ungebehandlingen er en del af Stofbehandlingen, som er en afdeling under Center for Rusmiddelbehandling og Socialt Udsatte.

Ungebehandlingen i Kolding Kommune har åbent for tilgang af borgere fra andre kommuner jævnfør retten til frit valg.

Behandlingsmetoderne i Ungebehandlingen

I Ungebehandlingen tilbyder vi MOVE eller MOVE + til unge, der har et problematisk forbrug af stoffer som de ønsker at ændre.

MOVE er en metode til rusmiddelbehandling til unge, der ønsker behandling for et problematisk forbrug af stoffer. Metoden kombinerer samtalebehandling med en række strukturelle elementer, UngMap-screening, behandlingsplan, trivsels- og effektmonitorering, gavekort, statusskrivelser og påmindelser. Metoden i MOVE bygger på et struktureret samtaleforløb, som består af en screeningssamtale, 12 ugentlige behandlingssamtaler og en opfølgende behandling over seks måneder. Målarbejde er centralt i MOVE, og den unges mål og målopnåelse er et fast tema i alle samtaler, ligesom der hver gang er hjemmearbejde knyttet til målene. Samtaleteknikkerne er Kognitiv adfærdsterapi og Den motiverende samtale.

MOVE + er ligesom MOVE baseret på metoderne kognitiv terapi og motiverende samtale. MOVE + består af de samme strukturelle elementer i MOVE. Derudover består MOVE+ af tre kerneelementer, der indtænkes i forløbet, som er: Traumefokus, Fokus på samtidige problematikker og Inddragelse af familie-og netværksrelationer. I MOVE+ er der derudover en række extra opmærksomhedspunker, bl.a. øget fokus på fastholdelse, trivsel og behandlingsalliance.

Om du som ung tilbydes MOVE eller MOVE+ afhænger af resultatet af UngMap-screeningen vi laver, når du er blevet indskrevet.

Alkoholbehandling i Ungebehandlingen

I Ungebehandlingen tager vi udgangspunkt i den unge problemstilling omkring alkohol. Vi finder i samarbejde med den unge, det forløb der passer til den enkelte.
Alkoholbehandling er et uafgrænset forløb, hvor vi bruger metoder som Den motiverende samtale og Kognitiv adfærdsterapi.

Rådgivende (anonymt) forløb

Er et tilbud til dig, der ikke ønsker at opgive dit navn eller at blive registreret eller indskrevet. Det er ikke behandling men udelukkende rådgivning.

Er du under 18 år kan du også få anonym rådgivning uden dine forældrene orienteres, men et egentligt behandlingsforløb kræver, at dine forældrene informeres om det.

Forældresamarbejde

Ungebehandlingen samarbejder med den unges forældre, men forældrenes deltagelse afhænger af den unges behov. Det aftales, om forældrene skal deltage i samtaler, deltage i opfølgende møder eller deltage minimalt.

Pårørende behandling

Det er svært at være pårørende til en person, der har problemer med rusmidler, uanset om man er ægtefælle, forældre, søskende eller barn. Man kan have et oprigtigt ønske om at hjælpe, men ved måske ikke hvordan.

Forældre og andre pårørende kan tilbydes samtaler om at være forælder til en ung med et problematisk forbrug af rusmidler. Der er mulighed for individuelle samtaler eller deltagelse i gruppeforløb, med andre forældre i en lignende situation.

Ungebehandlerne har også samtaler med forældre, der har henvendt sig for at få hjælp til at håndtere deres barns problematiske forbrug af rusmidler.

Kolding Kommune, Ungebehandlingen | Facebook

Kontaktmuligheder og åbningstider

Ungebehandlingen, Låsbyhøj
Låsbyhøj
Nørregade 1
, 6000 Kolding

De unge kan henvende sig personligt på Låsbyhøj, Nørregade 1 eller telefonisk på 79 79 76 00 i vores åbningstid for at få vejledning, rådgivning eller behandling for rusmiddelbrug eller rusmiddelafhængighed.

Mandag kl. 8.00 - 16.00
Tirsdag kl. 8.00 - 15.00
Onsdag kl. 8.00 - 15.00
Torsdag kl. 8.00 - 18.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00

OBS: Telefonen er lukket alle dage kl. 12.00-13.00.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje