Skip til hoved indholdet

Fastholdelse af medarbejdere

Har du brug for hjælp til at fastholde en medarbejder, få styr på fraværspolitikken, tidlig håndtering af langvarig sygemelding eller mulighederne for arbejdsfordeling?

Læs mere om de forskellige muligheder nedenfor:

Stærkere håndtering af medarbejderes fravær

Det kan være en god ide at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i din virksomhed, så både medarbejdere og ledere kender proceduren for, hvad der sker under sygdom.

Fraværs- og fastholdelsespolitikken bør tilpasses din virksomheds lokale forhold, men indeholder typisk også mål for indsatsen for at nedbringe fraværet og beskrivelse af de anvendte metoder og tilbud. Dvs. forebyggelsestiltag, sygefraværssamtaler, trivselssamtaler samt aftaler om job på særlige vilkår.

Fraværs- og fastholdelsespolitikken bør også angive retningslinjer for hvordan og hvornår de enkelte metoder tages i brug.

Fordele

  • Sikrer en hurtig indsats ved sygefravær
  • Ensarter tilgang til arbejdet med at nedbringe sygefravær og fastholde sygemeldte medarbejdere
  • Skaber større velfærd på arbejdspladsen og tryghed blandt medarbejdere, der rammes af længerevarende/alvorlig sygdom

Står du med en medarbejder, der er ramt af eller på vej til længerevarende sygdom, så støtter vi med:

  • Råd og vejledning – kontakt fastholdelsestelefonen på tlf. 79 79 12 13
  • Mulighed for økonomisk støtte (fx til hjælpemidler) – kontakt Virksomhedsservice på 79 79 74 00 eller vservice@kolding.dk

Tidlig opfølgning på langvarige sygemeldinger

Stress, ulykke eller alvorlig diagnose. Ofte har du som arbejdsgiver og din medarbejder en tydelig fornemmelse af, om man står over for en sygemelding, der risikerer at vare mere end 8 uger.

I de tilfælde kan din virksomhed inden for de første fem uger fra første fraværsdag med fordel anmode om Fast Track-behandling af sygemeldingen. Det gør at din medarbejder automatisk får den første opfølgningssamtale med kommunen senest to uger efter anmodningen.

Det åbner op for muligheden for at sætte ind med konkret støtte og redskaber, der i mange tilfælde kan bremse en uheldig udvikling og mindske såvel de menneskelige som økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

Sådan gør du

På www.virk.dk vælges NemRefusion – Sygedagpenge. Herefter vælger du ”Tidlig opfølgning” i venstremenuen. I indberetningen markeres om fraværet forventes at vare mere end 8 uger. Her skal du eller din medarbejder svare på 3 spørgsmål om sygdommens betydning for arbejdet.

  1. Hvilke jobfunktioner påvirker sygdommen?
  2. Hvor længe har sygdommen påvirket jobbet?
  3. Har I forsøgt at tilpasse jobbet til medarbejderens tilstand?

Læs mere på www.nemrefusion.dk eller ring til supporttelefonen på 44 60 72 13

Muligheder vedrørende personlig assistance og hvem der kan benytte sig af det

Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har brug for personlig hjælp til opgaver i arbejdet, de ikke selv kan klare pga. funktionsnedsættelse. Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge. I særlige tilfælde op til 37 timer pr. uge.

Din virksomhed kan vælge at ansætte en udefrakommende person eller frikøbe en eller flere kollegaer til at fungere som personlig assistent. Din virksomhed aflønner den personlige assistent og modtager herefter løntilskud fra Jobcenter Kolding.

Løntilskuddet svarer til timelønssatsen for studentermedhjælp. I særlige tilfælde kan tilskuddet modsvare den overenskomstmæssige løn for det pågældende arbejde, fx ved ansættelse af en tegnsprogstolk.

Målgruppen for personlig assistance omfatter både ansatte i ordinære job, løntilskud, fleksjob, virksomhedspraktik og selvstændige. Der kan også tildeles personlig assistance under uddannelse.

Fordele

  • Din virksomhed kan ansætte eller fastholde en medarbejder i et job på trods af nedsat funktionsevne og dermed have gavn af vedkommendes kompetencer
  • Ved at tilbyde personlig assistance øges udbuddet af arbejdskraft til din virksomhed

Undgå afskedigelser med denne ordning

Hvis din virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, men ønsker at undgå afskedigelser, kan ordningen om arbejdsfordeling være en god mulighed for både virksomhed og medarbejdere.

Arbejdsfordeling betyder at medarbejdernes arbejdstid nedsættes i en periode. Medarbejdere der er dagpengeberettiget, modtager supplerende dagpenge.

Medarbejdere der ikke er dagpengeberettiget kan evt. modtage kontanthjælp (afhængig af den individuelle situation). Arbejdsfordelingen skal være aftalt skriftligt med de berørte medarbejdere eller være en del af deres kollektive overenskomst. Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage i ugen eller med 1 uges arbejde på fuldtid efterfulgt af 1 uges ledighed.

Det skal være nemt – kontakt gerne Jobcenter Kolding og hør mere om mulighederne for arbejdsfordeling. Vi ønsker en åben dialog, hvor vi blandt andet kan indtænke andre muligheder for at reducere personaleomkostningen i en periode, fx gennem efteruddannelsesordningerne.

Der skelnes mellem perioder på over/under 13 uger og der gælder forskellige regler for varslingen af arbejdsfordeling.

Arbejdsfordelingen sikrer muligheden for at holde på værdifulde medarbejdere på trods af lavkonjunktur og manglende ordretilgang.

Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Virksomhedsservice

Sociale medier

Er du up-top-date?

Find os på

eller

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje