Skip til hoved indholdet

Om prisen SammenomJOB

Social og Arbejdsmarked i Kolding Kommune arbejder målrettet for at underviksomhederne i at skabe bæredygtige jobs. Jobs der sikrer mangfoldigheden på arbejdsmarkedet, inkluderer mennesker med brug for støtte og forebygger mistrivsel og unødigt slid på arbejdsmarkedet.

De mange virksomheder, der skaber bæredygtige jobs fortjener at blive anerkendt for deres store indsats. Derfor har Social-og Arbejdsmarked med bidrag fra Koldings Arbejdsmarkedsråd skabt en pris, der hylder virksomheder, der skaber bæredygtige jobs. Prisen hedder SammenomJOB og signalerer, at vi står sammen om at skabe bæredygtige jobs.

Med prisen SammenomJOB er er der desuden skabt en platform for fortællingen om jeres erfaringer og indsatser. Håbet er dermed at Kolding Kommune sammen med SammenomJOB prismodtagerne kan inspirere og motivere andre virksomheder til også at gøre en forskel ved at skabe bæredygtige jobs. 

Alle arbejdspladser kan indstiles til prisen, og alle er velkommen til at indstille.

Bæredygtige jobs handler om os alle

Selvom prisen SammenomJOB blandt andet fokuserer på at skabe jobs til mennesker, der døjer med ledighed og andre psykiske eller fysiske udfordringer, så handler prisen om mere end social ansvarlighed.

Bæredygtige jobs er også med til at sikre at virksomhederne får skabt et arbejdsliv, hvor medarbejderne kan holde i længere tid inden pension. At skabe bæredygtige jobs handler dermed om at skabe et godt arbejdsliv for os alle - både den ledige, direktøren og medarbejderne. En opgave der er vigtig, hvis der også i fremtiden skal sikres nok arbejdskraft.

Hvad er bæredygtige jobs?

Bæredygtige jobs sikrer mangfoldigheden på arbejdsmarkedet, inkluderer mennesker med brug for støtte og forebygger mistrivsel og unødigt slid på arbejdsmarkedet.

Dette gøres ved eksempelvis at fordele arbejdsopgaverne bedre, så de faste medarbejdere får færre opgaver, som ufaglærte eller personer der kun kan arbejde få timer i ugen, i stedet kan varetage.

Sådan skaber du bæredygtige jobs

Kolding Kommune kan ikke skabe bæredygtige jobs alene. SammenomJOB skal derfor være en fælles bevægelse, der arbejder for et inkluderende arbejdsmarked, hvor medarbejdere trives uden unødigt slid. Vil du være med til at stå SammenomJOB, sikre fremtidens arbejdsmarked og anerkende dine medarbejdere for den forskel, de gør i hverdagen?

Kontakt Virksomhedsservice på tlf. 79 79 74 00 eller vservice@kolding.dk

De 5 kriterier for prisen

Minimum 3 ud af de 5 kriterier skal opfyldes for at en virksomhed kommer i betragtning til at blive en del af SammenomJOB holdet. Læs mere om de 5 kriterier her:

Unge og voksne, der står på kanten af arbejdsmarkedet, har ofte andre udfordringer end ledighed. Deres vilkår kan omfatte psykiske, fysiske og sociale udfordringer. De har brug for en ekstra hånd i ryggen i et job eller et job som afsæt for uddannelse. Når arbejdsgiver og medarbejder finder hinanden, og de rette rammer for ansættelsen er aftalt, er der til gengæld ressourcer og loyalitet i samarbejdet.

En sygemelding, der trækker ud, kan have store menneskelige, sociale og økonomiske konsekvenser. Det gælder både for den syge, arbejdsfællesskabet, arbejdsgiver og for samfundet. Det betyder derfor meget at både offentlige og private arbejdspladser arbejder aktivt med at forebygge sygefravær, fastholde og/eller afklare sygemeldte medarbejdere.

Flygtninge og indvandrere har mange gange brug for ekstra støtte til at håndtere de kulturelle, sproglige og kompetencemæssige forskelle, der er forbundet med at starte i job i et nyt land. Derfor er det væsentligt at skabe jobmuligheder for både nyankomne flygtninge og indvandrere. Også for flygtninge og indvandrere, der har været i Danmark længe, men som stadig er jobsøgende.

Investering i kompetenceløft øger virksomhedens produktivitet og tilpasningsevne. Det sker f.eks. ved at ansætte voksenlærlinge eller udvikle kompetencerne hos eksisterende medarbejdere og ledere. Virksomheden fremmer medarbejdernes interesse for opkvalificering og kompetenceløft ved at støtte og opmuntre til læring, anerkende og belønne medarbejdere for deres indsats og sikre tilgængeligheden af læringsressourcer. Med opkvalificering og kompetenceløft tilpasser virksomheden sig fremtidige behov og sikrer at medarbejderne forbliver relevante på arbejdsmarkedet.

Der er mangel på faglært og specialiseret arbejdskraft – og (for) få unge vælger erhvervsuddannelser. Fritidsjob, lærepladser og øget samarbejde mellem virksomheder og folkeskoler eller virksomheder og uddannelsesinstitutioner medvirker til at skabe interesse for og viden om erhvervsuddannelserne. Virksomhederne støtter unge i at påbegynde og gennemføre erhvervsuddannelser, når de giver plads til læring og udvikling af praktiske og sociale færdigheder. Samlet set er flere unge i erhvervsuddannelser afgørende for at understøtte virksomhedernes behov og økonomiske vækst.

Indstillinger til prisen bliver vurderet på jeres beskrivelser af indsatsen: Hvad har I konkret gjort, hvilke udfordringer har I oplevet og hvilken effekt har I oplevet?

Konkrete beskrivelser er nødvendige for at vi kan dele de gode eksempler med andre virksomheder – og på den måde lære af hinanden. Jo bedre og flere konkrete eksempler I bekriver, jo bedre er jeres chance for at modtage prisen.

Alt samarbejde med virksomheder om det at stå SammenomJOB gør en forskel. Noget i mindre skala, noget i større. Her hylder vi de virksomheder der arbejder på den lidt større skala – uanset om virksomheden er lille eller stor. Beskriv hvorfor virksomheden du indstiller gør en forskel. For en kollega eller en familie, som en del af en større indsats eller fordi de lige her var helt rigtig for alle parter. Beskriv hvad der konkret er gjort og hvilken effekt I har oplevet. Hvis der er noget vi kan gøre bedre eller mere fleksibelt håber vi, at I også vil beskrive det.

Juryen består af følgende, udpeget af Koldings Arbejdsmarkedsråd:

  • Villy Søvndal, formand af Koldings Arbejdsmarkedsråd og formand af Social og Arbejdsmarked
  • Peder J. Madsen, administrerende direktør, Hotel Koldingfjord og medlem af Koldings Arbejdsmarkedsråd
  • Brian Dall, Afdelingschef, Hustømrerne og medlem af Koldings Arbejdsmarkedsråd
  • Birgitte Grunnet, næstformand i Social og Arbejdsmarked, formand i Social Bæredygtighed og medlem af Koldings Arbejdsmarkedsråd
  • Jens Lund, FOA Kolding (Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH) og medlem af Koldings Arbejdsmarkedsråd
  • Jakob Højbjerg Holm, Metal Kolding, Vejen og Vojens (Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH) og medlem af Koldings Arbejdsmarkedsråd
  • Kim B. Olesen, Centerleder for Job og Virksomhedsservice, Kolding Kommune

Har du spørgsmål?

Kontakt Kolding Kommunes Virksomhedsservice
Dieselvej 6
, 6000 Kolding
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje