Skip til hoved indholdet

Derfor designer vi

Ginta Frempong har skabt netværket "Ligevægts-fællesskabet"

 

Med design som metode har visionen forenet de mange decentrale kulturer, skabt sammenhæng og givet et fælles pejlemærke. En tydelig styringsramme der sikrer plads til lokal innovation og frihed og et fælles sprog, der styrker den tværgående sammenhæng og forståelse.

I Kolding er vi lykkedes med at gøre anvendelsen af designtænkning til et brand, der har styrket innovationskraften i organisationen og samtidig opbygget de evner, som fortsat skal udvikle samarbejdet med borgere, virksomheder og andre eksterne aktører. Og med Borgerens Centrum arbejder vi målrettet på at forstå menneskers behov, og det der omgiver dem, før der findes løsninger.

Vi har erfaring med, at der skabes værdi og resultater ved at sætte forskelligheder i spil og har i Kolding en lang tradition for samarbejder og netværk mellem borgere samt offentlige og private aktører. Derfor ønsker vi at opbygge og facilitere nye stærke fællesskaber, der sammen kan løfte Kolding.

Kolding er anerkendt både nationalt og internationalt for sin brug af designmetoder til offentlig innovation og vi ønsker at udbygge Koldings position som kreativt fyrtårn og Danmarks designkommune. Det sker sammen med det lokale designøkosystem og gennem strategiske fortællinger om den værdi designvisionen skaber for mennesker, virksomheder og samfund.

Design skaber værdi på bundlinjen
(liste med udvalgte Youtube-videoer)

Design er Koldings DNA (pdf)

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje