Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og strategier Arkitekturstrategi

Arkitekturstrategi

Kolding Kommunes strategi for arkitektur sætter fokus på en udvikling, hvor design og bæredygtighed kommer i første række.

Strategien udpeger særlige indsatsområder som angiver en retning for Koldings udvikling og skaber grundlag for en dialog om arkitektur i kommunen.

Med Arkitekturstrategi for Kolding Kommune 2017 vil byrådet følge op på de erfaringer, vi har høstet med arkitekturstrategien fra 2013 og styrke kvaliteten i vores omgivelser, hvad enten det drejer sig om bydesign, bygningsarkitektur, planlægning eller by- og landskabskultur.


En dynamisk vejledning

Arkitekturstrategien vil løbende blive fornyet, så den er vedkommende og aktuel. Afsnittene vil regelmæssigt blive opdateret og Byrådet opfordrer til, at alle deltager i realiseringen af strategien, med henblik på at skabe en attraktiv udvikling i kommunen.

Arkitekturstrategien består af fire afsnit:


Ramme for livet

sætter fokus på arkitekturens rolle i Kolding Kommune.

Indsatsområder

beskriver hvordan vi følger op og realisere strategien og kan:

  • være udgangspunkt for at drøfte arkitetoniske forhold generelt
  • fungere som tjekliste for arkitektur begreber i planer og projekter
  • inspirere interessenter til at forholde sig til arkitektoniske spørgsmål.

Karakteristikken

omfatter de særlige bymæssige og landskabelige karaktertræk i Kolding, der indgår i den gode arkitektoniske løsning.

Eksempelsamling

viser gode resultater af fokus på indsatsområderne.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje