Skip til hoved indholdet
Kolding Syd Genbrugsplads (Gejlhavegård) er lukket pga. asfaltarbejde - fra 25. september til 2. oktober kl. 6.00. Klik for info om øvrige genbrugspladser!

Arkitekturstrategi

Arkitekturstrategi

Kolding Kommunes strategi for arkitektur sætter fokus på en udvikling, hvor design og bæredygtighed kommer i første række.

Strategien udpeger særlige indsatsområder som angiver en retning for Koldings udvikling og skaber grundlag for en dialog om arkitektur i kommunen.

Med Arkitekturstrategi for Kolding Kommune 2017 vil byrådet følge op på de erfaringer, vi har høstet med arkitekturstrategien fra 2013 og styrke kvaliteten i vores omgivelser, hvad enten det drejer sig om bydesign, bygningsarkitektur, planlægning eller by- og landskabskultur.


En dynamisk vejledning

Arkitekturstrategien vil løbende blive fornyet, så den er vedkommende og aktuel. Afsnittene vil regelmæssigt blive opdateret og Byrådet opfordrer til, at alle deltager i realiseringen af strategien, med henblik på at skabe en attraktiv udvikling i kommunen.

Arkitekturstrategien består af fire afsnit:


Ramme for livet

sætter fokus på arkitekturens rolle i Kolding Kommune.

Indsatsområder

beskriver hvordan vi følger op og realisere strategien og kan:

  • være udgangspunkt for at drøfte arkitetoniske forhold generelt
  • fungere som tjekliste for arkitektur begreber i planer og projekter
  • inspirere interessenter til at forholde sig til arkitektoniske spørgsmål.

Karakteristikken

omfatter de særlige bymæssige og landskabelige karaktertræk i Kolding, der indgår i den gode arkitektoniske løsning.

Eksempelsamling

viser gode resultater af fokus på indsatsområderne.