Skip til hoved indholdet

Energihandleplan

Kasket med logoet Energi agent Snif
Ved Energisparekampagnen i daginstitutionerne i 2018 blev børnene udlært energiagenter

25 år med energibesparelser

Energihandleplanen 1998-2023

Kolding Kommune har en lang tradition for at arbejde med bæredygtighed. Her er nedbringelse af energiforbruget en vigtig hjørnesten. Det betaler sig, både i forhold til CO2 og økonomi, viser 25 års erfaring med Energihandleplanen.

Kolding Kommune var en af de første kommuner, der udarbejdede en strategisk energihandleplan med henblik på at reducere energi- og vandforbrug i de kommunale bygninger samt at nedbringe CO2-udledningen. I 1994 tilsluttede Kolding Kommune Ålborg Charteret, som herefter blandt andet resulterede i, at man vedtog Energihandleplanen i 1997. Energihandleplanen er på baggrund af de gode resultater løbende fornyet og forlænget i årrækker som Energihandleplan II og III.

Energihandleplan 1 kørte indtil 2006 og opnåede store besparelser ved at investere i projekter med lav tilbagebetalingstid. Heri udskiftning af gamle køleskabe, glødepærer og 1-skyls toiletter. Der blev også for alvor sat fokus på at optimere styring af tekniske installationer i de kommunale bygninger. Tiltag der både resulterede i forbedret indeklima og energibesparelser.

25 år med Energihandleplan

Samlet investering: 97 mio. kr.
Opnåede besparelser (akkumuleret): 24,5 mio. kr.3
CO2 reduktion: 18.000 tons CO2

Selvom Energihandleplanen har forløbet på samme måde i 25 år, har teknologien forandret sig og givet nye muligheder for energioptimering.

Den nuværende Energihandleplan III løber i perioden 2015-2025, hvor der hvert år investeres 13 mio. kr. til energibesparende tiltag i de kommunale bygninger.

Generelt benyttes Energihandleplanen til følgende energisparetiltag:

  • Forbedringer på klimaskærm (tag, vinduer, facader) – oftest i samarbejde med bygningsvedligehold.
  • Forbedringer af de tekniske installationer (ventilationsanlæg, belysning og varmeanlæg).
  • Forbedring af styring på de tekniske installationer (CTS), samt afholdelse af kurser for teknisk servicepersonale i eget CTS-anlæg og teknikrum.
  • Energisparekampagner, der sætter fokus på brugernes adfærdsmønstre.

Alle ovenstående elementer spiller en væsentlig rolle i at reducere energi- og vandforbruget i de kommunale bygninger. Det har altid været et vigtigt værdigrundlag at tænke bæredygtighed ind i de løsninger, der vælges. De senere år har der været endnu højere fokus på genbrug af materialer.

Teknikrum
Gennemgang og energitjek af teknikrum.

Vindue
Når vinduer er nedslidte, udskiftes de til energibesparende vinduer.