Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og strategier Fritids- og idrætspolitik

Fritids- og idrætspolitik

Visionen for Kolding Kommunes Fritids- og Idrætspolitik er AKTIVE FÆLLESSKABER GENNEM HELE LIVET.

Vores fritid er værdifuld. Det er i fritiden, vi dyrker de interesser og aktiviteter, vi er optaget af. Det er i fritiden, vi skaber meningsfulde og frivillige fællesskaber, som binder os sammen.

Fritids- og Idrætspolitikkens indsatsområder spiller i høj grad op til Kolding Kommunes vision ”Sammen designer vi livet” og kommunes øvrige politikområder. Det er vigtigt, at vi i fællesskab både bevarer og udvikler fritids- og idrætslivet i hele Kolding Kommune, og her er de frivillige vigtige aktører for, at det kan lykkes. Vi skal derfor skabe rammer, som gør det nemt og givende at være frivillig.

Vi er en kommune med godt 92.500 indbyggere med en attraktiv storby, stærke centerbyer, dynamiske lokalsamfund samt en fantastisk natur, der tilsammen giver masser af muligheder for aktiviteter for alle. Det stiller store krav til vores fritidsfaciliteter – og vores udeområder, der mere og mere bliver rammen for aktiviteter. Vi skal udvikle fleksible anlæg og tænke i en fornuftig udnyttelse af de kvadratmeter, vi allerede har, så vi bliver ved med at tilgodese foreningernes og borgernes muligheder for aktivitet og bevægelse.

Fritids- og Idrætspolitikken vil blive fulgt op af strategier og handleplaner inden for de udvalgte fokusområder, og det sker i tæt samarbejde med den strategigruppe, som har været med i hele processen omkring Fritids – og Idrætspolitikkens tilblivelse.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje