Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politikker og strategier Klimahandleplan

Klimahandleplan

Kolding Kommunes byråd har d. 27. september 2022 vedtaget Klimahandleplanen for kommunen.

FN’s klimapanel understreger behovet for en hurtig nedtrapning af de globale emissioner af klimagasser, og målsætningen om en 70 % reduktion i 2030 betyder, at hastigheden, hvormed man gennemfører disse tiltag, skal være ekstrem høj. Kommunerne står med en lokal nøglerolle med, at omsætte mange af de nationale politiske aftaler til konkrete indsatser og reduktioner. Klimahandleplanen viser en vej til, hvordan vi gennem tiltag kan sikre, at vi lykkes med ovennævnte mål. Det gælder eksempelvis inden for energiproduktion og -forbrug, transportadfærd, transportmidler, landbrugsproduktion, og vareforbrug. Men også på klimatilpasningsområdet spiller kommunerne en nøglerolle i forhold til at forebygge skader fra de ændrede klimaforhold.

Der er nedsat en styregruppe og arbejdsgruppe som skal sikre gennemførelse af planen samt lave årlige opdateringer af bilag 1-3.

Bilag

Bilag 1a - Klimavenlig energi
Bilag 1b - Bæredygtigt transport
Bilag 1c - Landbrug og arealanvendelse
Bilag 1d - Cirkulært vareforbrug
Bilag 1e - Klimatilpasning
Bilag 1f - Kolding Kommune

Redegørelse

Redgørelse for vores klimaplanlægning

Kontakt

E-mail: kolding2030@kolding.dk

 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje