Skip til hoved indholdet

Politik for det rummelige arbejdsmarked

Et arbejdsliv til alle mennesker

Politik for det rummelige arbejdsmarked

 • skabe vækst i mængden af ”rummelige” job & opgaver, så der bliver mere
  efterspørgsel efter medarbejdere, der ikke passer ind i det ordinære arbejdsmarked.
 • få mennesker til at vokse ved at bringe alle deres kompetencer og evner i
  spil. Når mennesker trives, vokser de og får større selvværd og overskud som
  samfundsborgere.
 • samarbejde med aktører, der skaber plads til alle. Vi vil dyrke forpligtende
  samarbejder, der understøtte det enkelte menneskes vej ud i civilsamfundet.
 • hjælpe virksomheder på vej, der giver rum for flere. I Kolding arbejder vi på
  både at tiltrække og udvikle de socialøkonomiske virksomheder, som er kendetegnet
  ved at rekruttere mangfoldigt.

Mennesker er ikke ens - alle har særegne træk og kendetegn i sin personlighed. For sårbare mennesker kan dette i nogle tilfælde forstærke barrierer på vejen mod et indholdsrigt arbejdsliv, måske endda forhindre det direkte. Når vi indretter det rummelige arbejdsmarked i samarbejde med virksomhederne vil vi have en opmærksomhed på denne sårbarhed hos det enkelte menneske, og møde det med respekt og omsorg. Alle mennesker skal derfor mødes med respekt og omsorg for deres særegne træk og kendetegn.

Et rummeligt arbejdsmarked giver mulighed for job til alle mennesker. Uanset om det enkelte menneske kun har få eller ingen erfaringer med arbejdslivet, har et handicap eller tilhører gruppen af seniorer, der vil fortsætte med at arbejde på nedsat tid. Vi vil understøtte og udvikle et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle mennesker. Vi skal støtte borgere, der har brug for ekstra rum til deres arbejdsliv. Rum der måske ikke er der endnu, eller rum vi sammen skal finde, fordi potentialet ikke er blevet set. Der kan vi skabe nye arbejdsliv. Alle skal have muligheden for et job. Vi understøtter arbejdsliv, der skaber rum for alle mennesker.

Et arbejde giver mennesker et holdepunkt i hverdagen. Det giver samvær med andre, og et netværk som lytter og hjælper, når der er brug for det. Det betyder også egen indtægt og mulighed for at lære nyt. For nogle kan rejsen mod et arbejdsliv være uoverskuelig og virke uendelig. Vi skal støtte de mennesker på rejsen og anskueliggøre vejen derhen med konkrete delmål og små succeser.  Vi skal have tålmodighed på det enkelte menneskes præmisser, og skabe forløb som er overskuelige, og giver mening for dem. Vi ved ikke nødvendigvis, hvor rejsen ender, men vi er der for borgeren undervejs, så vi sammen finder i mål.

Vi ønsker, at alle mennesker skal have mulighed for at have et arbejde. Vi mener, at et arbejde er
for alle – uanset om man arbejder fuldtid på fuld kraft eller færre timer i nedsat tempo. Derfor arbejder
vi altid med udgangspunkt i Borgernes Centrum og støtter og bakker op, hvor vi kan.

Arbejdslivet er i konstant forandring. Det betyder, at der hele tiden bliver stillet nye krav til medarbejderne, deres kompetencer, måder at lære på og arbejde på. Men et arbejdsmarked i forandring giver samtidig også mulighed for nye måder at anskue det på. Vi kan skabe nye rum, der endnu ikke er set.

Det giver en øget fleksibilitet, hvis vi fremover fokuserer på den række af opgaver et job indeholder – og ikke blot jobbet som en fastlåst helhed. Måske skal der være to personer, i stedet for én, om at løse opgaverne? På den måde skaber vi en mulighed for at bemande en stilling med mere end én person, og samtidig sørger vi for, at den enkelte borger får et arbejdsliv, der stemmer overens med deres evner og behov.

Ved at have fokus på de enkelte opgaver og et specifikt kompetencematch understøtter vi mulighederne for at skabe mere helstøbte og motiverede arbejdsliv, fremfor fokus på funktioner og kun at skabe fuldtidsjobs. Det giver borgerne en fleksibilitet og flere muligheder for at få et tilfredsstillende arbejdsliv, der også skaber værdi for fællesskabet. Det giver os mulighed for at tilbyde virksomhederne en mere fleksibel adgang til kompetencer. Ved at kunne tilbyde virksomhederne en mere fleksibel arbejdskraft er vi med til at understøtte væksten og øge udbuddet af potentielle og kvalificerede medarbejdere.

Vi ønsker at hjælpe med at skabe nye job, men også med at skabe de socialøkonomiske virksomheder. Det vil vi blandt andet gøre med Koldings store og vellykkede satsning på at få endnu flere socialøkonomiske virksomheder til byen. De socialøkonomiske virksomheder skaber vækst og bundlinje for sig selv, men også for Kolding og ikke mindst for de mennesker, der bliver ansat der.

Når vi på den måde bidrager til at ændre synet på og dermed efterspørgslen på arbejdskraft, kan vi på tilsvarende vis flytte borgere til at komme med på vilkår, der tilgodeser virksomheden såvel som mennesket. Her er fleksibilitet, kompetencerne og ikke mindst viden de elementer, der binder os sammen i det rummelige arbejdsliv.

Mennesker bliver gode til de ting, de gør ofte. Det enkelte menneske skal lære og forstå nye værktøjer inden brugen af dem er i top. For nogle mennesker er det lang tid siden, de sidst har brugt deres faglige færdigheder og personlige kompetencer, og så skal de træne lidt, inden de kan udøve dem. Når der bliver tid og plads til det, vokser mennesker og færdighederne, og trivslen blomstrer. Sammen med borgeren og arbejdsgiveren skal vi finde netop DEN måde, som opgaverne kan løses på, så borgerne får nye færdigheder med det sigte, at der efter træningen skabes et job med gode opgaver. Vi skaber rum til nyt arbejdsliv.

Vi skal hjælpe og bakke op omkring alle de mennesker, der vil have et job og en fast plads med et arbejdsliv. Også dem der har begrænset evne til at arbejde. Evnen kan være nedsat af forskellige årsager. Både fysiske og psykiske handicap kan være en barriere for at komme i arbejde. Men vi har gode muligheder for at nedbryde disse barrierer og få synliggjort mennesket bag handicappet og vist deres kompetencer. Vi har mange muligheder for at hjælpe borgeren ved at skabe bro mellem arbejdsgiveren og det enkelte menneske. Vi har fokus på kompetencerne hos den enkelte og ikke barriererne.

Vi vil bakke særligt op og støtte de borgere, som har været væk fra arbejdslivet i længere tid på en varig pension, men som gerne vil tilbage i job. Vi vil give dem muligheden for at få et arbejdsliv igen. Men samtidig give dem den økonomiske sikkerhed for at kunne blive på pensionen, hvis det måtte mislykkes. At have et arbejde er ikke kun et spørgsmål om lønnen, men også om at være med i et arbejdsfællesskab, der giver værdi i livet.

 • Alle skal have muligheden for et godt arbejdsliv.
 • I det rummelige arbejdsmarked er der fokus på kompetencer og potentialer fremfor diagnoser og begrænsninger.
 • Vi søger løsninger, der fremmer potentialerne og nedbryder barrierer for uddannelse eller arbejde.
 • Udvikling af socialøkonomiske virksomheder skaber arbejdspladser på det rummelige arbejdsmarked.
 • Både virksomhedens bundlinje, Koldings bundlinje og ikke mindst den menneskelige bundlinje
  øges gennem socialøkonomiske virksomheder.

 • Udvikling af ny indsats for det rummelige arbejdsmarked.
 • Partnerskaber omkring det rummelige arbejdsmarked.
 • Igangsætte et projekt for førtidspensionister tilbage mod beskæftigelse.
 • Småjobs.
 • Forretningsudvikling af virksomhedernes dobbelte bundlinje på det socialøkonomiske område.

 • Etablering af småjobs, hvor der sættes fokus på løsning af opgaver fremfor ansættelse i fuldtidsjob.
 • I mødet med borgeren ser vi på kompetencer og potentialer fremfor diagnoser.
 • Vi hjælper virksomheder med forretningsudvikling, så der kommer flere arbejdspladser for ledige med begrænset arbejdsevne.
 • Vi formidler viden om ansættelser af ledige med handicap til virksomhederne for at nedbryde negative fordomme herom.
 • Vi bruger hjælpemidler og støtteordninger for at understøtte det gode jobmatch.
 • Vi tilbyder ledige fleksjobbere relevant opkvalificering og uddannelse med nødvendig støtte.
 • Vi samarbejder med virksomhederne om fastholdelse af fleksjobbere i arbejde.
 • Vi hjælper førtidspensionister med lysten til et arbejde, til fleksjob på ”hvilende pension”.
 • Vi hjælper fleksjobbere, der ikke kan holde til at arbejde, til at få pension.

 

I forbindelse med budgettilpasningen i 2019 er der foretaget justeringer af indsatserne, der betød, at de i høj grad blev nedskaleret. Der vil derfor ikke blive igangsat nye initiativer som tidligere, men ved henvendelser om konkrete initiativer fra borgere og virksomheder vil der blive samarbejdet om en fælles løsning.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje