Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og strategier Politik for kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservice

Politik for kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservice

Arbejdsliv, der skaber vækst for den enkelte, virksomheder og fællesskaber

Politik for kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservice

I Kolding Kommune vil vi

 • Forebyggelse af negativ social kontrol og radikalisering.
 • Netværk og samarbejder med relevante aktører i civilsamfundet i konkrete projekter.
 • Rådgive og hjælpe til opstart af selvstændig virksomhed indenfor brancher med vækstpotentiale.
 • Sikring af meritvurdering af udenlandske uddannelser.

Arbejdsliv skaber vækst til glæde for det enkelte menneske, for kommunens virksomheder og selvfølgelig for fællesskabet Kolding Kommune. Det kræver, at vi hjælper de lokale virksomheder med adgangen til kvalificerede medarbejdere.

Vi vil sammen med borgerne arbejde på at uddanne og efteruddanne, så det enkelte menneskes kompetencer også matcher de behov, som fremtidens virksomheder efterspørger.

Det er af afgørende betydning for væksten, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det gælder både for de virksomheder, som ligger i Kolding i dag, og for dem vi gerne vil tiltrække de kommende år.

Samarbejdet med virksomhederne i Kolding skal ske med udgangspunkt i, hvad vi kan gøre for at hjælpe den enkelte virksomhed. Når vi lykkes med en god og professionel service, og virksomhederne får adgang til den kvalificerede arbejdskraft, støtter vi væksten i kommunen.

Vores virksomhedsservicering samarbejder i dag årligt med ca. 33% (ca. 1.200 virksomheder) af virksomhederne i Kolding Kommune.

Vi tilbyder virksomhederne en rekrutteringsservice, der skal være én af flere effektive rekrutteringskanaler for virksomhederne i området. Vi samarbejder på tværs af Trekantområdet om rekrutteringsopgaver. Vi dedikerer os til at finde den bedste kandidat til hvert job uanset bopæl, og giver virksomhederne mulighed for også at trække på den internationale arbejdskraft, der er til stede i området. Samarbejdet skal nedbryde barrierer mellem kommunegrænserne, så virksomhederne får et større opland af kvalificeret arbejdskraft at vælge ud fra.

Ligesom i fagpolitikken for det rummelige arbejdsmarked vil vi i samarbejde med virksomhederne have fokus på at udvikle kompetencer og den række af opgaver, virksomhederne skal have løst fremfor kun at tænke i traditionelle fuldtidsjobs. På den måde udvider vi den samlede arbejdsstyrke, der står til rådighed for virksomhederne.

Virksomhederne skal opleve, at understøtningen med kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservicering fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er en del af Kolding Kommunes erhvervsindsats. Det skal ske med en direkte dialog med de enkelte virksomheder. Der skal være synlighed omkring, hvad vi kan hjælpe med, og hvilke opgaver vi kan løse i samarbejde med den enkelte virksomhed. Det skal være enkelt for virksomhederne at få kontakt med de relevante aktører i kommunen, når de henvender sig for at få hjælp til at få løst en konkret opgave.

Som en del af Trekantområdet og Danmarks produktionscentrum er der stor efterspørgsel på faglært såvel som ufaglært arbejdskraft. I mange brancher er der hurtige skift i brugen af nye teknologier. Nye teknologier der også kalder på nye kompetencer og nye kvalifikationer hos medarbejderne.


Vi vil hele tiden arbejde på at støtte borgerne i at uddanne sig, efteruddanne sig og opkvalificere sig for at kunne komme morgendagens kompetencebehov i møde. Er vores borgere blevet ledige, skal det være en mulighed at kunne udvikle og forbedre kompetencerne og derved blive mere attraktiv for den næste arbejdsplads.

Det kan vi i sagens natur ikke gøre alene. Det kræver først og fremmest et tæt samarbejde med virksomhederne om at kunne kvalificere borgerne målrettet til virksomhedernes behov.
Og et lige så tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for at komme disse behov i møde gennem uddannelsesforløb af høj kvalitet.


Vi samarbejder derfor på tværs af Trekantområdet, så vi kan sammensætte forløb for virksomheder og ledige i samarbejde med uddannelsesstederne, og på den måde opnå det bedste match. Vi har hver vores faglighed og hver vores kompetencer, og sammen skaber vi et bedre resultat for både borger og virksomhed.

Et arbejdsmarked i hastig bevægelse og med hyppig teknologiskift gør, at virksomhederne stiller nye krav til hurtigere opkvalificering. Flere ledige oplever, at selvom der er høj efterspørgsel på arbejdskraft, er der kun begrænset brug for dem. Vores opgave er derfor at møde det enkelte menneske, hvor de er i livet, og hjælpe dem til at finde motivationen, ressourcerne og kompetencerne og få dem gjort synlige for virksomhederne.


Vi vil løbende arbejde med at kunne tilbyde ledige at udvikle deres kompetencer gennem uddannelsesforløb af kortere eller længere varighed – afhængigt af hvad den enkelte har behov for, og er motiveret for i forhold til at komme i arbejde. Her skal kreativitet og entreprenørskab også tænkes ind, for i et samarbejde med borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan vi sammen tænke nye innovative og bæredygtige  løsninger. Når vi lykkes med det, sikrer vi en mere solid tilknytning til arbejdslivet og øget livsindkomst. Arbejdsliv skaber vækst for den enkelte og for os alle.

Arbejdet med udvikling af kompetencer og mulighederne for at kunne præsentere sig selv godt på den enkelte virksomhed er den bærende indsats i mødet med det enkelte menneske. Det er særligt i det gode match, at motivationen opstår. Den bærende værdi i mødet er Borgerens Centrum. Hvad har lige præcis det menneske brug for, for at komme i arbejde og finde fodfæstet igen? Den værdi skal vi hele tiden arbejde efter, når vi møder mennesker, som i en periode står uden for et arbejdsliv.

 • Den ledige del af arbejdsstyrken rettes mod brancher med mangel på arbejdskraft.
 • Retningen sættes i et samarbejde med arbejdsmarkedets parter om udvikling af arbejdskraften.
 • Professionel servicering af virksomhederne omkring deres behov.
 • Skabe værdi for virksomhederne gennem rekruttering, opkvalificering af kompetencer og fastholdelse
  af sygemeldte medarbejdere.
 • Målrettet tilbud for ledige om uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering.

 • ”Jobhuset” – Virksomhedernes indgang til arbejdskraft, fastholdelse og opkvalificering.
 • Den jobrettede samtale hvor borgeren får et individuelt forløb.
 • Efteruddannelse og opkvalificering i tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne.
 • Flere faglærte.
 • Samspil med kommunens samlede erhvervsindsats hvor vi bidrager med arbejdskraft, HR, CSR
  og kompetenceudvikling.

 • Én indgang for virksomhederne.
 • Fortsætte projekt ”God virksomhedsservice med mindre bøvl”.
 • Deltage i task force for nye virksomheder, havnen, ”EIF” (byggesager m.m.).
 • Den jobrettede samtale med afsæt i motivation, kompetencer og stabilitet.
 • Udvikle tiltag der i større grad viser lediges kompetencer for virksomhederne.
 • Jobåbninger skal i større grad være synlige for de ledige.
 • Øget anvendelse af digitale løsninger i virksomhedssamarbejdet.
 • Samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutionerne med virksomhedsrettede uddannelsesprojekter.
 • JOB7 samarbejde omkring rekruttering og uddannelse.

 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje