Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik Politikker og strategier Udsattepolitik

Udsattepolitik

Formålet med udsattepolitikken er at synliggøre de socialt udsatte borgeres problemstillinger og sikre den bedst mulige sagsbehandling med fokus på inddragelse af borgeren.

Politikken skal sikre, at borgerne oplever sammenhæng og helhed i sagsbehandlingen gennem samarbejde på tværs af forvaltninger og de frivillige og private organisationer.

Gruppen af socialt udsattes ofte komplekse problemstillinger kræver en bred indsats, som omfatter bolig, uddannelsesmuligheder, fritid, sundhed, beskæftigelse, kultur, idræt, demokrati, behandlingsmuligheder, støtte ogomsorg.

Politikken udgør grundlaget for de indsatsområder, der vedtages på social- og beskæftigelsesområdet.

Socialt udsatte defineres her som mennesker:

 • der på et givent tidspunkt befinder sig i en livssituation, hvor de har svært ved at mestre muligheden for selvbestemmelse i forhold til eget liv
 • der er i overhængende risiko for decideret udstødelse af centrale sammenhænge i samfundet
 • der enten ikke har eller har haft en minimal tilknytning til arbejdsmarkedet, ingen eller begrænset kontakt til sit private netværk samt kompliceret og konfliktfyldt samarbejde med det offentlige netværk
 • der adskiller sig fra flertallet i samfundet på grund af hjemløshed, misbrug, prostitution, social dårligdom eller sindslidelse.

Kolding Kommune ønsker:

 • at tilbudene til udsatte borgere i Kolding Kommune tilpasses borgernes behov
 • at der er sammenhæng i de tilbud, som Kolding Kommune tilbyder borgerne
 • at alle mennesker ses som hele mennesker
 • at der samarbejdes mellem forvaltninger og tilbud om at finde den bedste støtte
 • at der er fokus på inddragelse og samvær med den udsattes familie, og at der findes tilbud, som også rummer netværket
 • at behandle de udsatte borgere forskelligt, fordi de er forskellige
 • at have fokus på de udsatte borgeres talenter/ressourcer.

Kolding Kommune ønsker:

 • at udsatte borgere behandles som alle andre borgere i kommunen
 • at anerkende borgeren som eksperten i eget liv
 • at respektere, at borgere siger nej tak til den tilbudte hjælp
 • at rumme forskellige holdninger og livskvaliteter
 • at tilbud om hjælp ikke opgives.

Kolding Kommune vil arbejde på:

 • at udsatte borgere kan komme videre i deres liv efter endt behandling
 • at udsatte borgere undgår tilbagefald efter endt behandling
 • at udsatte borgere bliver præsenteret for et alternativ til misbrug
 • at Kolding Kommune samarbejder med private/frivillige organisationer om at skabe netværk for eksmisbrugere
 • at efterværn er en integreret del af misbrugsbehandlingen.

Kolding Kommune ønsker:

 • at gøre sundhedstilbudene tilgængelige for de udsatte borgere
 • at borgerens almene sundhedstilstand medtænkes i kontakten med borgeren.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje