Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre Boliger til seniorer Hvordan søger jeg en bolig

Hvordan søger jeg en bolig

Hvis du mener, at du eller din pårørende, har behov for at komme i en ældre- og handicapvenlig bolig eller en plejebolig, skal du kontakte Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Rådgiver vurderer, om der er behov for, at der komme en rådgiver og taler med dig eller om det kan ske telefonisk. Rådgiveren vil ud fra samtalen og de retningslinjer, der er fastlagt af Byrådet, vurdere om der er behov for en visiteret bolig.

Jeg søger en ældre- og handicapvenlig bolig

En ældre- og handicapegnet bolig er særlig egnet for ældre og personer med handicap. De fleste af boligerne ligger enten i stueplan eller har elevator.
Boligerne er ejet af boligselskaber, men det er Kolding Kommune der har anvisningsretten til dem.

Der indgås lejekontrakt med de respektive boligselskaber, og der betales indskud og husleje efter lejelovens bestemmelser i boligselskabet. 

Du kan søge om indskudslån ved Borgerservice i Kolding Kommune.

Før du søger ældre- og handicapegnet bolig, bør du overveje følgende:

 • Har du behov for en handicapindrettet bolig?
 • Har du behov for at kunne komme rundt i boligen med et ganghjælpemiddel/kørestol?
 • Har du behov for handicapindrettet køkken, badeværelse og soveværelse med plads til hjælpemidler?
 • Ønsker du at blive i nuværende område af byen?
 • Betyder naboskab og kontakt til gamle bekendte meget?
 • Er du klar til at flytte nu, hvis boligtilbuddet kommer?

Er du ikke længere i stand til, eller har du vanskeligt ved at forblive i din nuværende bolig, kan du søge om en ældrebolig.

For at få en ældre- og handicapegnet bolig, skal du have behov for, at der er en særlig indretning af din bolig, og du skal modtage hjemmehjælp.

Har du et akut behov, tilbydes boliger i hele kommunen.

Siger du nej tak til en bolig, vil der blive foretaget en ny vurdering med henblik på at vurdere dit behov for fortsat at være visiteret til en bolig.

Du søger ved at rette henvendelse til Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Optagelse på venteliste

Det er en samlet vurdering af dine behov, der er afgørende for, om du kan godkendes til en ældre- og handicapegnet bolig.
Bliver du godkendt, vil du i første omgang blive optaget på venteliste til den type bolig du søger om. 

Når der er et tilbud til dig, sendes der skriftlig besked.

Du har ret til at søge bolig i en anden kommune. Du skal opfylde de kriterier der er, for at få tildelt en bolig i både din bopælskommune og den kommune du søger bolig i. Det vil sige, at du skal starte med at søge i bopælskommunen.

Bliver du godkendt til ventelisten, sender bopælskommunen ansøgningen videre til den ønskede kommune.

Når du får tilbudt en ældrebolig, får du oplyst udgifterne til boligen - indskud, månedlig husleje samt evt. aconto beløb for varme, vand og el, hvis beløbene er oplyst fra boligselskabet.

Vores ældre- og handicapvenlige boliger ejes af forskellige boligselskaber. Når en bolig bliver ledig får vi information om den aktuelle pris fra boligselskabet, og vi kan derfor kun oplyse om pris når vi har en ledig bolig.

Når du siger ja til boligtilbuddet, indgår du lejekontrakt med det boligselskab der ejer boligen. Der skal betales indskud, husleje og forbrugsafgifter.

Der kan søges om indskudslån ved Borgerservice og boligstøtte ved Udbetaling Danmark.

Ved dødsfald eller fraflytning skal boligen opsiges ved boligselskabet.

Jeg søger en plejebolig

En bolig på et plejehjem, kalder vi en plejebolig. Den er placeret på et plejehjem, i et tæt plejehjemsmiljø og med døgnpersonale.

På alle plejehjem i Kolding Kommune lægges vægt på at skabe hjemlige miljøer, hvor det sociale fællesskab vægtes højt. Beboerne inddrages mest muligt i hverdagens rutiner og har medbestemmelse og medansvar for dagligdagen på plejehjemmet.

Plejebolig i et leve-bo-miljø

Er det et af leve-bomiljøerne, du ønsker at bo i, skal du derudover også:

 • Vægte det sociale fællesskab højt.
 • Have særlig interesse i gruppeaktiviteter f.eks. huslige "pligter" og individuelle aktiviteter.
 • Have interesse i medbestemmelse og ansvar.

Plejebolig i skærmet enhed

For at blive godkendt til en skærmet enhed skal du være ude af stand til eller have store vanskeligheder ved at klare dig i nuværende bolig.

Ud over kriterierne for bevilling af plejebolig lægges der vægt på:

 • At du har en demensdiagnose.
 • At du har specielle behov for de faglige og personlige kompetencer, der er til stede i personalegruppen.

Boligen der tilbydes, skal svare til din livssituation, og skal tilgodese dine særlige behov, i forhold til fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, samt sociale forhold og alder.

Boligen tildeles efter dit aktuelle behov, og ikke efter anciennitet.

Før du søger en plejebolig, skal du overveje følgende:

 • Har du behov for personlig hjælp hele døgnet?
 • Ønsker du at blive i nuværende område af byen?
 • Betyder naboskab og kontakt til gamle bekendte meget?
 • Er du klar til at flytte nu, hvis boligtilbuddet kommer?

For at blive godkendt til en plejebolig skal du være ude af stand til eller have store vanskeligheder ved at klare dig i nuværende bolig:

 • Det er ikke muligt at give den nødvendige hjælp i dit eget hjem.
 • Du har behov for personale i nærheden døgnet rundt.
 • Det ikke er forsvarligt, at du er alene i eget hjem.
 • Du kan ikke tilkalde hjælp ved behov.

Du søger ved at rette henvendelse til Senior- og Sundhedsrådgivningen.

Optagelse på venteliste

Det er en samlet vurdering af dine behov, der er afgørende for, om du kan godkendes til en plejebolig.
Bliver du godkendt, vil du blive optaget på venteliste til de plejehjem du søger om. Du kan ønske 3 forskellige plejehjem

Plejeboliggaranti

En bolig på plejehjem kan tilbydes inden for to måneder. 

Hvis du ønsker et bestemt plejehjem, kan det betyder, at boligen ikke kan tilbydes indenfor garantiperioden på 2 måneder.

Ægteparboliger

For boliger til ægtepar gælder det, at hvis den ægtefælles, der er tildelt boligen, afgår ved døden, vil der blive foretaget en ny vurdering, med henblik på, om den raske ægtefælle ønsker at blive boende.

Du har ret til at søge plejebolig i en anden kommune. Du skal opfylde de kriterier der er, for at få tildelt en plejebolig/plejehjemsplads i både din bopælskommune og den kommune du søger plejebolig i. Det vil sige, at du skal starte med at søge i bopælskommunen.

Bliver du godkendt til ventelisten, sender bopælskommunen ansøgningen videre til den ønskede kommune.

Når du får tilbudt en plejebolig, kan du oplyst udgifterne til boligen - indskud, månedlig husleje samt evt. aconto beløb for varme, vand og el, hvis de er oplyst fra boligselskabet.

Vores plejeboliger ejes af forskellige boligselskaber. Når en bolig bliver ledig får vi information om den aktuelle pris fra boligselskabet, og vi kan derfor kun oplyse om pris når vi har en ledig bolig.

Når du siger ja til boligtilbuddet, indgår du lejekontrakt med det boligselskab der ejer boligen. Der skal betales indskud, husleje og forbrugsafgifter.

Der kan søges om indskudslån ved Borgerservice og boligstøtte ved Udbetaling Danmark.

Ved dødsfald eller fraflytning skal boligen opsiges ved boligselskabet.

Kontakt til Senior- og Sundhedsrådgivningen

Telefontid:
Mandag - fredag kl. 8.30 - 11.30.

Tlf. 79 79 84 50

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje