Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Boliger til seniorer Plejehjem - plejeboliger Birkebo

Birkebo

Velkommen til plejehjemmet Birkebo. Plejehjemmet er forbeholdt borgere med en demensdiagnose. Det er et skærmet miljø, hvor vi har som mål, at alle skal have positive oplevelser hver dag.

Det er et ældre plejehjem der ligger i skønne historiske omgivelser i den gamle Herrnhutby Christiansfeld. Byen ligger ca. 8 km fra Lillebælt. Der er gode indkøbsmuligheder og offentlige transportmuligheder.

Birkebo er bygget i et plan og er løbende blevet ombygget og moderniseret, så der er lyst og venligt på plejehjemmet. Der er 24 boliger, fordelt på tre boenheder med hver 8 boliger samt fælles opholdsstue. I opholdsstuen er der spisebord, opholdsmøbler samt TV og radio. Hver enhed er indrettet med det formål, at den kommer til at fungere som hos en lille familie. Den fælles opholdsstue i enheden er til fri benyttelse for beboere og pårørende. I hver enhed er der desuden køkken og bryggers med vaskemaskine og tørretumbler.
Hver boenhed har en terrasse, hvor man kan sidde og se ud over haven. Haven er indrettet, så man kan få mange dejlige oplevelser med synsindtryk, dufte og lyde.

Birkebo
Skovvænget 11A
6070 Christiansfeld
tlf. 76 32 59 59

Plejehjemsleder Karin Juul Viuf
mail: karvi@kolding.dk

Efter visitation og tilbud om plejebolig indgås der lejekontrakt med Kolding Kommune der ejer Birkebo

Den nøjagtige indflytningsdato aftales med plejehjemmet.

Du skal selv sørge for at flytte dit bohave, og blive indrettet på plejehjemmet. 

Plejepersonalet prøver at skabe en indholdsrig hverdag ud fra borgerens individuelle behov. Dette kan f.eks. være sociale stunder, måltiderne og de daglige gøremål.

Birkebo er et skærmet miljø, hvor vi afhjælper de nederlag, det giver at have en demensdiagnose. Et af vores mål er, at alle skal have positive oplevelser hver dag, uanset hvor langt henne, man er i sin demens.

Vi vil gerne have et tæt samarbejde med de pårørende, så vi sammen kan finde en hverdag, der er så lig hverdagen derhjemme som mulig.


Det er vores håb, at alle betragter Birkebo som det hjem, hvor familie og venner kan komme, som de har været vant til i den tidligere bolig. Ligeledes er familien meget velkommen til at deltage i de daglige gøremål.

Du kan købe forplejningen til et fast beløb hver måned. Du skal ved indflytningen underskrive en betalingsaftale, hvor du har afkrydset hvilke kost- og øvrige ydelser du ønsker.

Vores administration sender en regning på beløbet hver måned.
Vi forventer, at du tilmelder regningen til Betalingsservice.
Taksterne bliver reguleret årligt pr. den 1. januar. Der bliver sendt information ud om de nye takster sidst på året.
På betalingsaftalen er der oplysning om hvad betalingen dækker og om eventuel afmelding af måltider.

På Birkebo har vi fast plejehjemslæge ved praktiserende læge Hung Le.
Hvis du gerne vil vælge plejehjemslægen, så kontakt personalet. Hvis du vælger plejehjemslægen ved indflytning er det gratis at skifte læge, men hvis du senere ønsker at skifte til plejehjemslægen, skal du betale et gebyr som ved alm. lægeskift.

Læs tilsynsrapporter for Plejehjemmet Birkebo på Plejehjemsoversigten

-----

Læs Fødevarestyrelsens smiley rapport for køkken Birkebo.

 

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje