Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Boliger til seniorer Plejehjem - plejeboliger Elim

Elim

Plejehjemmet Elim er en selvejende institution, der har driftsaftale med Kolding Kommune og administrationsaftale med Danske Diakonhjem.  Der søges om plejebolig gennem Kolding Kommune.

Elim er beliggende i Vamdrup midtby og har plads til 40 beboere. Elim drives som en selvejende institution. 

Læs mere om Elim på deres egen hjemmeside www.elim.dk

Plejehjemmet Elim
Villagade 2
6580 Vamdrup

Tlf. 75 58 19 33

Plejehjemsleder Essi Laub Christensen elc@elim.dk 

Efter visitation og tilbud om plejebolig indgås der lejekontrakt med Danske Diakonhjem i Vejle

Den nøjagtige indflytningsdato aftales med plejehjemmet.

Du skal selv sørge for at flytte dit bohave, og blive indrettet på plejehjemmet.

Du kan købe forplejningen til et fast beløb hver måned. Du skal ved indflytningen underskrive en betalingsaftale, hvor du har afkrydset hvilke kost- og øvrige ydelser du ønsker. Kolding Kommunes senior- og sundhedssekretariat sender en regning på beløbet hver måned.

Vi forventer, at du tilmelder regningen til Betalingsservice.

Taksterne bliver reguleret årligt pr. den 1. januar. Der bliver sendt information ud om de nye takster sidst på året.

På betalingsaftalen er der oplysning om hvad betalingen dækker og om eventuel afmelding af måltider.

 
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje