Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Boliger til seniorer Plejehjem - plejeboliger Kongsbjerghjemmet

Kongsbjerghjemmet

Velkommen til Kongsbjerghjemmet. Et ældre plejehjem som er blevet moderniseret og tilpasset tidens behov.

Det ligger smukt på toppen af Lunderskov med udsigt over en del af byen samt mose og åbent landskab, ca. 15 km fra Kolding. Der er flere dejlige terrasser og haver på Kongsbjerghjemmet.

Lejlighederne er fordelt på 4 boenheder med hver 8 lejligheder. I hver boenhed er der et fællesareal
med køkken, opholdsstue med spisebord, opholdsmøbler, TV og radio samt bryggers med vaskemaskine og tørretumbler. Fællesarealerne er til fri afbenyttelse for dig og dine pårørende.

Alle lejlighederne har vinduer med udsigt til enten by, natur eller til en flot gårdhave med terrasse.

I centerdelen har Kongsbjerghjemmet træningslokale, faciliteter til fodplejer og frisør samt cafe, hvor man kan købe mad, drikkevarer og kaffe.

Der er 32 lejligheder på hver ca. 50 m² plus andel af fælles- og gangarealer, så det samlede areal pr. bolig er ca. 65 m².

Plejehjemmet Kongsbjerghjemmet
Reinholdt Bakke 27
6640 Lunderskov
Telefon 76 32 59 06

Plejehjemsleder Hanne Laursen
Mail: hala@kolding.dk

Efter visitation og tilbud om plejebolig indgås der lejekontrakt med boligselskabet Domea der ejer Kongsbjerghjemmet.

Den nøjagtige indflytningsdato aftales med plejehjemmet.

Du skal selv sørge for at flytte dit bohave, og blive indrettet på plejehjemmet.

Du kan købe forplejningen til et fast beløb hver måned. Du skal ved indflytningen underskrive en betalingsaftale, hvor du har afkrydset hvilke kost- og øvrige ydelser du ønsker.

Vores administration sender en regning på beløbet hver måned.
Vi forventer, at du tilmelder regningen til Betalingsservice.

Taksterne bliver reguleret årligt pr. den 1. januar. Der bliver sendt information ud om de nye takster sidst på året.
På betalingsaftalen er der oplysning om hvad betalingen dækker og om eventuel afmelding af måltider.

På Kongsbjerghjemmet har vi fast plejehjemslæge ved lægerne i Lunderskov.
Hvis du gerne vil vælge plejehjemslægen, så kontakt personalet.
Hvis du vælger plejehjemslægen ved indflytning er det gratis at skifte læge, men hvis du senere ønsker at skifte til plejehjemslægen, skal du betale et gebyr som ved alm. lægeskift.

Der er forskellige aktiviteter på plejehjemmet som f.eks. stolegymnastik, træningslokale, gudstjeneste, erindringsdans,
ture ud af huset, sang, traditionsbestemte aktiviteter, hyggeeftermiddage med åben bar og spil.

På plejehjemmet er der valgt et Bruger-/pårørenderåd som består
af beboere, pårørende, frivillige samt ledelse. Rådet vælges for et år
ad gangen. Rådet arbejder ud fra vedtægter, som er politisk godkendt
i Kolding Kommune. Rådet er bindeleddet mellem beboere, pårørende
og kommunen og er med til at skabe rammerne for samarbejde,
dialog og forhold der gør sig gældende for beboerne på plejehjemmet.

Cafeteriet har åben dagligt kl. 8.00-13.00, og er for beboere og
deres pårørende, personalet samt områdets pensionister.

Se åbningstider, priser og månedsmenu i cafeteriet og på infoskærmen.

Læs tilsynsrapporter for plejehjemmet Kongsbjerghjemmet på Plejehjemsoversigten

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje