Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Boliger til seniorer Plejehjem - plejeboliger Munkensdam

Munkensdam

Velkommen til Munkensdam. Plejehjemmet er beliggende lige uden for centrum af Kolding. Det ligger lidt højt, så lejlighederne der alle ligger på 1. og 2. etage har udsigt over store dele af byen.

På begge etager er der en dagligstue hvor måltider, samvær og aktiviteter med andre borgere og personale kan nydes. Ligeledes er der et anretterkøkken.
I stueetagen er der cafeteria og frisør. Cafeteriet kan benyttes af områdets pensionister. Der er både terrasser og haver der kan benyttes.

Der er 30 lejligheder på Munkensdam. Lejlighederne er et-rums boliger på 40 m². Boligerne er fordelt på 2 etager.

Ved siden af plejehjemmet ligger der 30 ældreboliger. Borgerne herfra har også deres gang på plejehjemmet og i cafeteriet, men får hjælp fra en hjemmehjælpsgruppe som bor på plejehjemmet.

Senioridrætscenter

Munkensdam er Danmarks første certificerede senioridrætscenter. Det betyder, at der skal være faste ugentlige aktiviteter. Det kan f.eks. være stolegymnastik, stoledans, morgensmil, ribbegolf, erindringsdans, sjov leg, cykling, krolf osv.

Frivillige og ansatte har mulighed for at få tilbudt kursus via DAI – Dansk Arbejder Idrætsforbund. Formålet er at få foreningslivet ind på plejehjemmene, og her igen-
nem vil beboerne få mere motion og velvære, når de deltager i fysiske aktiviteter.

Plejehjemmet Munkensdam
Tøndervej 102
6000 Kolding
tlf. 76 32 56 00

Plejehjemsleder Lena Schødt Sørensen
mail: less@kolding.dk

Efter visitation og tilbud om plejebolig indgås der lejekontrakt med Alfabo der ejer Munkensdam.

Den nøjagtige indflytningsdato aftales med plejehjemmet.

Du skal selv sørge for at flytte dit bohave, og blive indrettet på plejehjemmet.

Du kan købe forplejningen til et fast beløb hver måned. Du skal ved indflytningen underskrive en betalingsaftale, hvor du har afkrydset hvilke kost- og øvrige ydelser du ønsker.
Vores administration sender en regning på beløbet hver måned. Vi forventer, at du tilmelder regningen til Betalingsservice.

Taksterne bliver reguleret årligt pr. den 1. januar. Der bliver sendt information ud om de nye takster sidst på året.

På betalingsaftalen er der oplysning om hvad betalingen dækker og om eventuel afmelding af måltider.

Der afvikles aktiviteter ud fra beboernes ønsker og behov. Der er fokus på bevægelse og vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder.

Aktiviteterne kan f.eks. være stolegymnastik, gåture, gudstjeneste, bankospil eller andre spil.

På plejehjemmet er der valgt et Bruger-/pårørenderåd som består af beboere, pårørende, frivillige samt ledelse. Rådet vælges for et år ad gangen. Rådet arbejder ud fra vedtægter, som er politisk godkendt i Kolding Kommune.

Rådet er bindeleddet mellem beboere, pårørende og kommunen og er med til at skabe rammerne for samarbejde, dialog og forhold der gør sig gældende for beboerne på plejehjemmet.

Cafeteriet er åben for beboere og deres pårørende, personalet samt områdets pensionister.

Se åbningstider, priser og månedsmenu i cafeteriet.

På Munkensdam har vi fast plejehjemslæge ved Lægeklinikken Fynsvej.
Hvis du gerne vil vælge plejehjemslægen, så kontakt personalet. Hvis du vælger plejehjemslægen ved indflytning er det gratis at skifte læge, men hvis du senere ønsker at skifte til plejehjemslægen, skal du betale et gebyr som ved alm. lægeskift.

Læs tilsynsrapporter for plejehjemmet Munkensdam på Plejehjemsoversigten

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje