Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Boliger til seniorer Plejehjem - plejeboliger Olivenhaven

Olivenhaven

Velkommen til Olivenhaven Plejehjemmet ligger i den nordlige del af Kolding by. Det er opført som 10 boenheder placeret rundt om en centerbygning. De 7 af boenhederne er forbeholdt demensramte borgere.

I centerbygningen er der et Aktivitetscenter, hvor der dels er brugerstyrede aktiviteter og dels er visiterede borgere med personalestyrede aktiviteter.

Der er cafeteria for både brugere, beboere og deres pårørende og for områdets pensionister. I træningssalen kan man træne på egen hånd efter introduktion.

Haven omkring Olivenhaven er til fri afbenyttelse. Til hver boenhed er der 2 fælles terrasser - en på hver side af huset - med terrassemøbler til ophold. Der er plantet buske mellem terrasserne, som skærmer af og giver oplevelser og ly for harer og fugle. Ved demensenhederne er der en sansehave med drivhus og store bede med blomster.

Plejehjemmet Olivenhaven
Munkevænget 10, 6000 Kolding

tlf. 76 32 56 60

Plejehjemsleder Hanne Friis Clausen
mail: hafc@kolding.dk 

Efter visitation og tilbud om plejebolig indgås der lejekontrakt med boligselskabet Alfabo der ejer Olivenhaven.
Den nøjagtige indflytningsdato aftales med plejehjemmet.
Du skal selv sørge for at flytte dit bohave, og blive indrettet på plejehjemmet.

Du kan købe forplejningen til et fast beløb hver måned. Du skal ved indflytningen underskrive en betalingsaftale, hvor du har afkrydset hvilke kost- og øvrige ydelser du ønsker.

Vores administration sender en regning på beløbet hver måned. Vi forventer, at du tilmelder regningen til Betalingsservice.

Taksterne bliver reguleret årligt pr. den 1. januar. Der bliver sendt information ud om de nye takster sidst på året.

På betalingsaftalen er der oplysning om hvad betalingen dækker og om eventuel afmelding af måltider.

På Olivenhaven har vi en aktivitetsmedarbejder,
som i samarbejde med frivillige og aktivitetscentret laver forskellige aktiviteter.

Hver måned udgives OH nyt, hvor man kan se hvilke aktiviteter der afholdes.
Af aktiviteter kan f.eks. nævnes bankospil, sang, motion, gåtur, cykeltur, koncert, busture, gudstjeneste, spil og årstidsfester.

På plejehjemmet er der valgt et Bruger-/pårørenderåd som består af beboere, pårørende, frivillige samt ledelse.
Rådet vælges for et år ad gangen. Rådet arbejder ud fra vedtægter, som er politisk godkendt i Kolding Kommune.

Rådet er bindeleddet mellem beboere, pårørende og kommunen og er med til at skabe rammerne for samarbejde, dialog og forhold der gør sig gældende for beboerne på plejehjemmet.

Cafeteriet er åbent for aktivitetscentrets borgere, beboere og deres pårørende, personalet samt områdets pensionister.

Se åbningstider,
priser og månedsmenu i cafeteriet.

Der er 60 et-værelses lejligheder på hver 67 m² fordelt med ca. 40 m² privat lejlighed og ca. 27 m² andel i fællesarealer. I boenheden er der fællesrum med opholdsmøbler og spisebordsmøbler.
Desuden er der køkken og bryggers med vaskemaskine og tørretumbler.

Til hver lejlighed hører en lille terrasse, og du er velkommen til at medbringe havemøbler og evt. havekrukker, men vi kan desværre ikke tilbyde vinteropbevaring til hverken krukker eller havemøbler.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje