Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Boliger til seniorer Plejehjem - plejeboliger Teglgårdsparken

Teglgårdsparken

Plejehjemmet ligger i yderkanten af centrum i Kolding by. Plejehjemmet er bygget i 3 etager, med kontorer og cafeteria i stueetagen. Cafeteriet har udgang til en dejlig fælles gårdhave.

Boligerne er fordelt med 7 lejligheder i stueetagen. På 1. etage er der 11 lejligheder samt vaskeri og på 2. etage er der 13 lejligheder. På 1. og 2. etage er der fælles opholdsrum med anretterkøkken. Der en indvendig svalegang på 1. og 2. etage, hvorfra der er adgang til lejlighederne og udsyn ud over cafeteriet og gårdhaven.

Plejehjemmet ligger bynært. Ud for cafeteriet er der en dejlig gårdhave til fri afbenyttelse. Der er havestole og parasoller.

Plejehjemmet Teglgårdsparken
Sct. Hedvigsvej 5, 6000 Kolding
Tlf. 76 97 40 60

Plejehjemsleder Jette Samuelsen
mail: jevs@kolding.dk 

Efter visitation og tilbud om plejebolig indgås der lejekontrakt med boligselskabet Alfabo der ejer Bertram Knudsens Have.

Den nøjagtige indflytningsdato aftales med plejehjemmet.

Du skal selv sørge for at flytte dit bohave, og blive indrettet på plejehjemmet.

Du kan købe forplejningen til et fast beløb hver måned. Du skal ved indflytningen underskrive en betalingsaftale, hvor du har afkrydset hvilke kost- og øvrige ydelser du ønsker.

Vores administration sender en regning på beløbet hver måned. Vi forventer, at du tilmelder regningen til Betalingsservice.

Taksterne bliver reguleret årligt pr. den 1. januar. Der bliver sendt information ud om de nye takster sidst på året.

På betalingsaftalen er der oplysning om hvad betalingen dækker og om eventuel afmelding af måltider.

Vi har ugentligt forskellige aktiviteter som f.eks. busture, sang, banko, gudstjeneste, gymnastik, dans, gåture, Rickshawcykling, cykling på sofacykel.

På plejehjemmet er der valgt et Bruger-/pårørenderåd som består af beboere, pårørende, frivillige samt ledelse. Rådet vælges for et år ad gangen.

Rådet arbejder ud fra vedtægter, som er politisk godkendt i Kolding Kommune. Rådet er bindeleddet mellem beboere, pårørende og kommunen og er med til at skabe rammerne for samarbejde, dialog og forhold der gør sig gældende for beboerne på plejehjemmet.

Cafeteriet er åbent for beboere og deres pårørende samt områdets pensionister.

Se åbningstider, priser og månedsmenu i cafeteriet.

På Teglgårdsparken har vi fast plejehjemslæge
ved læge Jens Rosbach. Hvis du gerne vil vælge plejehjemslægen, så kontakt personalet. Hvis du vælger plejehjemslægen ved indflytning er det gratis
at skifte læge, men hvis du senere ønsker at skifte til plejehjemslægen, skal du betale et gebyr som ved alm. lægeskift.

Læs tilsynsrapporter for plejehjemmet Teglgårdsparken på Plejehjemsoversigten

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje