Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Boliger til seniorer Plejehjem - plejeboliger Vesterløkke - center for midlertidigt ophold

Vesterløkke - center for midlertidigt ophold

Vesterløkke - Center for midlertidigt ophold ligger i Sdr. Bjert og har 30 pladser i alt - 28 midlertidige pladser og 2 palliative pladser tilknyttet Gæstehuset.

De 28 midlertidige pladser er forbeholdt borgere, som i en kortere eller længere periode har behov for et døgndækkende ophold. Årsagen hertil kan være mange og meget forskellige, og oftest skyldes behovet, at man har mistet grebet om livet for en stund.

De to palliative døgnpladser er forbeholdt kritisk syge borgere, som er tilknyttet kommunens palliationssygeplejersker. Det er kommunens palliationssygeplejersker som visiterer til de to pladser. Du kan læse og høre mere herom under fanen Gæstehuset.

Vesterløkke er bygget rundt om en dejlig gårdhave. I det hyggelige cafeteria er der mulighed for at spise sammen med de andre borgere og man kan som pårørende også købe sig et måltid mad.
Vesterløkke har en anden atmosfære end et almindeligt plejehjem, da vi har et stort flow af borgere med mange ind- og udskrivninger. Personalet gør deres yderste for at skabe et rolig og omsorgsfuldt miljø, for de borgere og deres pårørende der har tilknytning til Vesterløkke.

Vesterløkke
Vesterløkke 10
6091 Bjert
tlf. 79 79 90 20

Leder af Vesterløkke Jane Højgaard Poulsen
mail: janep@kolding.dk 

På Vesterløkke findes Gæstehuset, som består af et dagtilbud, der har åbent hver tirsdag fra 10.00-13.00 samt to døgnpladser. Tilbuddet er henvendt til borgere som er alvorligt syge samt deres pårørende, som har brug for et pusterum eller aflastning i hverdagen. På døgnpladserne tilbydes ophold af op til 14 dages varighed.

I Gæstehuset er det en række frivillige, som afholder forskellige aktiviteter, som altid tilpasses de enkelte besøgendes ønsker og behov.

I videoen herunder kan du få et lille indblik i, hvad Gæstehuset er for et sted, og du kan høre lederen af Vesterløkke og en af de frivillige fortælle om, hvad Gæstehuset har at tilbyde.

Oftest bruges opholdet til en afklaring af fremtiden og dette sker i tæt samarbejde med borger, pårørende, personale og rådgiverne.

Eksempler på ophold kan være, at man venter på:

  • At genvinde sine kræfter og funktionsniveau, så man igen kan komme hjem i egen bolig.
  • Hospice.
  • En pleje- eller anden bolig.
  • Et rehabiliteringsforløb på Døgnrehabilitering Kolding.
  • Afklaring ift. fremtidig bolig.
  • At nuværende bolig gøres klar til hjælpemidler eller anden indretning.
  • Eller, at man som familie har besluttet, at et aflastningsophold vil være det rigtige i en kortere eller længere periode.

For at komme i betragtning til et ophold på Vesterløkke skal du kontakte din rådgiver ved Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen, som kan hjælpe dig med at afklare om Vesterløkke vil være det rigtige tilbud for dig/jer.

Der er egenbetaling for et ophold og taksten reguleres hvert år af Byrådet. Du skal betale for kost, serviceartikler og vask af linned og beklædning. Der indgås en betalingsaftale. 

Der vil blive sendt en regning hjem til dig efterfølgende.
Du kan søge om en bevilling til kørsel ved din rådgiver til/fra aflastningsopholdet, men der vil også være en egenbetaling for kørslen.

Personalesammensætningen består af sygeplejersker, social og sundhedsassistenter/-hjælpere samt en ergoterapeut.
Der er sygeplejersker i dag og aftenvagt og hvis der er behov for sygepleje om natten har vi et godt samarbejde med hjemmesygeplejen.

Der er også et tæt samarbejde med fysioterapeuterne fra Sundhedscenter Kolding, som kommer på Vesterløkke ca. 2 gange om ugen og fortrinsvis træner med de borgere, der har en genoptræningsplan.
Centret har ikke egen læge tilknyttet, så du skal bruge din egen læge under et ophold.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje