Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Forebyggelse Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Fra det år, hvor du fylder 65 år, kan du gøre brug af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg og fællesarrangementer.

Tilbuddet har fokus på dine ressourcer, og på hvordan du kan bevare dit funktionsniveau længst muligt. Samtalen tager udgangspunkt i dit liv, og de emner som er vigtige for dig. Det kunne eksempelvis være trivsel, familie, interesser, fremtiden, bolig, kost og motion.

Du kan få råd og vejledning vedrørende din livssituation og de aktivitets- og støttemuligheder, der findes både kommunalt og i frivillig og foreningsregi.

Vær opmærksom på, at hvis du modtager både personlig og praktisk hjælp eller er tilknyttet demensteamet, kan du ikke få et forebyggende hjemmebesøg – grib i stedet endelig fat i dem der kommer i dit hjem.

Hvornår bliver du tilbudt besøg

Er du fyldt 65 år og modtager du ikke hjemmehjælp til både personlig pleje og praktisk hjælp eller er tilknyttet demensteamet, kan du få forebyggende hjemmebesøg.

Når du fylder 70 år og bor alene, modtager du et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Når du fylder 80 år modtager du igen et brev med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Hvis vi på besøget sammen vurderer, at du har behov for det, får du også tilbudt besøg som 81 årig.
Fra du er 82 år vil du automatisk få tilsendt et brev hvert år med tilbud om et besøg.

Du vil automatisk modtage vores tilbud, og du bestemmer selvfølgelig helt selv, om du vil tage imod tilbuddet.
Fravælger du tilbuddet, er du altid velkommen til senere at henvende dig og bede om et besøg.

Da vi i brevet ikke medsender dig en fastsat dato og klokkeslæt for besøget, bedes du selv kontakte de forebyggende medarbejdere på nedenstående telefonnummer, hvis du ønsker besøg.

Hvis du er mellem 65 år og 80 år, og du er i en særlig sårbar situation, kan du også få et forebyggende hjemmebesøg, du eller dine pårørende kan selv henvende jer til de forebyggende medarbejdere på telefonen.

Det kan for eksempel være på grund af ensomhed, pludselig ændring i dit liv, tab af netværk, hvis du er nylig tilflytter til kommunen eller lignende. 

Er du blevet enke eller enkemand vil du få tilsendt et tilbudt med en fastsat dato og klokkeslæt for et forebyggende hjemmebesøg.

Vi ønsker at understøtte dig i en aktiv og meningsfuld hverdag. Vi vil derfor under samtalen bidrage med viden og muligheder, der kan støtte dig i fortsat at gøre de ting, der er vigtige for dig. Det kan for eksempel være gode råd og vejledning om aktiviteter i dit lokalområde og om mulighederne for støtte fra kommunen. Du behøver altså ikke at have vanskeligheder i hverdagen for at tage imod tilbuddet.

Samtalen varer ca. 1 time og tager udgangspunkt i dig og din hverdag, og vi drøfter de emner som er vigtige for dig. Emnerne kunne eksempelvis være trivsel, familie, interesser, behov for aktiviteter og samvær med andre, fremtiden, bolig, kost og motion.
Du er velkommen til at have en pårørende eller anden nærtstående person til stede under samtalen.

De forebyggende medarbejdere har tavshedspligt og alle de oplysninger, der kan komme frem under samtalen, er selvfølgelig fortrolige, og vi videregiver ikke oplysninger med mindre du er indforstået med det.

De forebyggende medarbejdere kan ikke bevilge hjemmehjælp, hjælpemidler, kørsel, træning og madservice eller lignende, men vi hjælper meget gerne med, hvor du kan henvende dig, hvis du får eller har brug for hjælp.

Vi har et stort kendskab til hele ældreområdet og til de forskellige tilbud, der findes i Kolding Kommune og lokalområderne.

Kontakt til de forebyggende medarbejdere

Domhusgade 22, 2.
, 6000 Kolding

Telefonerne er åbne mandag-fredag kl. 8.30 – 11.30.

Find det direkte nummer til den forebyggende medarbejder via vejkortet

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje