Vi ønsker at understøtte dig i en aktiv og meningsfuld hverdag

Hvordan har du det?

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Det forebyggende hjemmebesøg er en samtale på ca. 1 time. Samtalen handler om dig og din hverdag, og hvad der er vigtigt for netop dig, i forhold til dit liv. Samtalen tager udgangspunkt i dit liv, og vi drøfter de emner som er vigtige for dig. Det kunne eksempelvis være trivsel, familie, interesser, fremtiden, bolig, kost og motion.

Hvad er formålet med besøget?

Vi ønsker at understøtte dig i en aktiv og meningsfuld hverdag. Vi vil derfor under samtalen bidrage med viden og muligheder, der kan støtte dig i fortsat at gøre de ting, der er vigtige for dig. Det kan for eksempel være gode råd og vejledning om aktiviteter i dit lokalområde og om mulighederne for støtte fra kommunen. Du behøver altså ikke at have vanskeligheder i hverdagen for at tage imod tilbuddet.

Hvem kan få besøg?

I Kolding Kommune tilbyder vi forebyggende hjemmebesøg til borgere, der bor alene i deres fyldte 70. år, og alle borgere der er fyldt 75 og 80 år. Herefter tilbydes et årligt besøg fra det fyldte 82. år og fremefter.

Tilbuddet gælder også borgere over 65 år, der har særligt behov for støtte og vejledning.

Det kan for eksempel være på grund af ensomhed, pludselig ændring i dit liv, tab af netværk, hvis du er nylig tilflytter til kommunen eller lignende.

Hvem kan henvende sig?

Du vil automatisk modtage vores tilbud, og du bestemmer selvfølgelig helt selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, er du altid velkommen til senere at henvende dig og bede om et besøg.

Du er velkommen til at have en pårørende eller anden nærtstående person til stede under samtalen. Alle de oplysninger, der kan komme frem under samtalen, er selvfølgelig fortrolige, og vi videregiver ikke oplysninger med mindre du er indforstået med det.

Hvad kan vi hjælpe med?

Der kan under samtalen ikke bevilges hjemmehjælp, hjælpemidler, kørsel, træning og madservice eller lignende, men vi hjælper meget gerne med, hvor du kan henvende dig, hvis du får eller har brug for hjælp. Vi har et stort kendskab til hele ældreområdet og til de forskellige tilbud, der findes i Kolding Kommune og lokalområderne.

Vær dog opmærksom på, at hvis du modtager både personlig og praktisk hjælp eller er tilknyttet demensteamet, kan du ikke få et forebyggende hjemmebesøg – grib i stedet endelig fat i dem der kommer i dit hjem.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey