Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre Praktisk hjælp og pleje til ældre Bisidderordning

Bisidderordning

Få overblik over hvad en bisidder kan hjælpe dig med.

En bisidder er en person

 • Der lytter og yder moralsk støtte i sager om hjemmehjælp eller visitation til plejehjem.
 • Der er frivillig, engageret og har særlig kendskab til opgaven.
 • Der er gratis.
 • Der har tavshedspligt.

En bisidder kan/må

 • Vejlede, støtte og deltage i møder, hvor graden af hjælp aftales i forbindelse med:
  • Visitation
  • Planlægning
  • Udførelse
  • Klager
 • Støtte en usikker borger.
 • Lave en huskeliste med spørgsmål inden samtalen.
 • Overvære samtalen.
 • Opsamling efter samtalen.
 • Andet, der har betydning.

En bisidder er ikke

 • Sagsbehandler
 • En erstatning for en fagperson eller ekspert
 • En person, der kan eller skal træffe beslutninger for borgeren.

Kontaktpersoner i Ældrerådet

Anni Aarestrup, Lindegade 9, 6580 Vamdrup tlf. 22 18 59 29 ahua@kolding.dk
Margit Steenberg Jensen, Løgervej 40, 6091 Bjert tlf. 22 42 41 88 margj@kolding.dk

Du kan også kontakte en af Ældrerådets øvrige medlemmer.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje