Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Praktisk hjælp og pleje til ældre Høreomsorg

Høreomsorg

Høreomsorgen varetages af social- og sundhedspersonalet i Kolding Kommune.

 Social- og sundhedspersonalet kan give vejledning og støtte til:

  • Almindelig vedligeholdelse og betjening af høreapparatet.
  • Kontakt til Hørekonsulenten.
  • Bestilling af batterier og slanger.

Hvis du ikke er i kontakt med social- og sundhedspersonalet, kan du få vejledning og støtte efter nærmere aftale med:

Aktivitetscenter Olivenhaven
Munkevænget 10, 6000 Kolding

Telefon 76 32 56 80 - mandag til fredag kl. 10.00 til 15.00.

Ved CSV i Kolding er der ansat hørekonsulenter, der yder en række tilbud til borgere med hørevanskeligheder.

Det kan eksempelvis handle om reparation af høreapparat, undervisning i brug af høreapparater eller udredning af behovet for andre typer af hørehjælpemidler.

Derudover er der også tilbud til borgere med tinnitus, lydfølsomhed og efter CI-operation.

Tilbuddene er gratis for borgere i Kolding Kommune.

Henvendelse

Du kan kontakte hørekonsulenterne i telefontiden mandag til torsdag kl. 08.30 - 09.50 på
tlf.: 79 79 29 99

Alternativt kan du møde op i den åbne træffetid hver mandag og onsdag kl. 10.00 - 11.00 på Skovvejen 1A, 6000 Kolding. Her er der ikke behov for forudgående aftale.

I træffetiden kan vi vurdere behovet for en evt. yderligere indsats hos os. I nogle tilfælde kan vi løse problemet i træffetiden.

Du kan søge om kørsel til ørelæge og høreklinik efter følgende regler:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje