Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Praktisk hjælp og pleje til ældre Nexus borger

Nexus borger

Nexus Borger giver mulighed for, at du kan få indsigt i dine journaloplysninger.
Nexus Borger er til rådighed for dig, der modtager praktisk hjælp, personlig pleje, sygepleje, forebyggende hjemmebesøg, træning, rehabilitering eller sundhedstilbud fra afdelingen for Sundhedsfremme og forebyggelse.

I Nexus Borger kan du se de oplysninger, som medarbejderne registrerer om dig i forbindelse med de tilbud du modtager.

Du kan give en pårørende eller en anden nærtstående et skriftligt samtykke til at få adgang til dine oplysninger på Nexus Borger.

 

Adgang til Nexus Borger

For at få adgang til Nexus Borger skal du have MitID.

NemID/MitID sikrer, at du er den, du giver dig ud for at være, når du underskriver i forbindelse med elektronisk kommunikation.

Se mere om MitID

Du kan logge på Nexus borger med dit eget MitID på Log in-bjælken.

Hvis du som pårørende eller nærtstående ønsker adgang til Nexus Borger, kræver det et skriftligt samtykke/fuldmagt fra borgeren.

Du kan evt. bruge fuldmagtsskemaet

Det skriftlige samtykke/fuldmagten sendes til Senior- og Sundhedsrådgivningen, Ålegården 2-4, 6000 Kolding.

Når der er adgang til Nexus Borger, får du besked i E-boks.

Du har også mulighed for at læse dine journaloplysninger fra de offentlige sygehuse på www.sundhed.dk

Ved brug af Nexus Borger er der aftaler for anvendelsen:

De angivne tidsrum i Besøg/Private aftaler er vejledende.

Hvis starttidspunktet for personlig pleje/praktisk hjælp varierer med mere end en ½ time, vil du få besked fra leverandøren.

Hvis du ønsker at benytte muligheden for at afmelde en aftale, skal du kontakte leverandøren telefonisk.

Som bruger af Nexus Borger har du adgang til alle de oplysninger, der er registreret om dig. Medarbejdernes rettigheder til at læse oplysninger er begrænset til det, der er nødvendigt for, at de kan udføre deres arbejde. De har derfor ikke nødvendigvis adgang til alle de oplysninger, du har adgang til.

  • Indsatsmål (beskriver formål og mål med den hjælp du modtager)
  • Handlingsanvisninger (beskrivelser af, hvordan hjælpen leveres ved dig)
  • Øvrige dokumenter (blandt andet observationer og daglige notater)
  • Tilstande (beskrivelse af dine ressourcer og begrænsninger)

  • Se bevillinger (den tildelte hjælp)
  • Kropsbårne (ansøg om kropsbårne hjælpemidler)

Du har mulighed for at sende en besked til den leverandør du modtager hjælp fra.

Du skal være opmærksom på, at Kolding Kommune typisk ser beskeder på hverdage omkring kl. 7.00 og 15.00.

Vi har ikke mulighed for at svare, og du kan ikke forvente, at vi handler på din besked samme dag, som vi modtager den. Du skal derfor ringe til din hjemmehjælp eller kontaktperson, hvis du har behov for, at der bliver handlet hurtigt på din besked.

Hvis din besked drejer sig om sygepleje, vil hjemmehjælpen sørge for, at beskeden bliver videregivet.

Fuldmagt til Nexus Borger

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje