Specialpleje i hjemmet
Medarbejdere i Akutteamet

Akutteamet yder akut og specialiseret sygepleje i borgers eget hjem, i samarbejde med læge og øvrige samarbejdspartnere.

Akutteamet er et specialiseret tilbud til borgere med et akut og/eller specialiseret pleje- og behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den eksisterende sygepleje.


Egen læge, vagtlæge eller sygehuslæge kan planlægge, iværksætte og justere behandling i samarbejde med Akutteamet.


Akutteamet kan levere indsatser med kort varsel døgnet rundt og alle ugens dage.
Akutteamet består udelukkende af sygeplejersker med specialiseret sygeplejefaglig viden.

Formålet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Akutteamets indsats kan og skal ikke erstatte en sygehusindlæggelse, når borgeren har behov for dette.

Alle borgere i Kolding Kommune, dog primært over 65 år.

 • Borgere hvor opstart af behandling i eget hjem kan forebygge forværring af sygdom.
 • Borgere hvor en akut indsats kan minimere risikoen for indlæggelse.
 • Borgere der kan udskrives tidligere til fortsat kvalificeret observation og behandling i eget hjem.

Hvis borgerens behandlingsbehov primært er terminalt, psykiatrisk eller demensfagligt, vil indsatsen, som udgangspunkt, blive varetaget i de eksisterende specialiserede behandlingstilbud.

Følgende kan kontakte Akutteamet direkte:

 • Praktiserende læger
 • Vagtlæger
 • Sygehuslæger
 • Sygeplejersker
 • Centersygeplejersker
 • Visitationen/forløbskoordinatorer
 • På lægelig foranledning vurdere om borger kan blive i eget hjem med indsats fra Akutteamet
 • Måling af CRP og hæmoglobin i hjemmet efter ordination
 • Måling af perifer iltmætning og vitalparametre
 • Mulighed for behandling ved akut forværring af KOL
 • Mulighed for hurtig opstart og opfølgning af behandling efter lægelig ordination (i.v. behandling)
 • Sparring med sygeplejen om borger med akut sygdom eller forværring af tilstand
 • Oplære den eksisterende sygepleje i varetagelsen af specialopgaver
 • Faldudredning ved gentagne fald i hjemmet
 • Ad hoc deltagelse ved udskrivelse af borgere med behov for specialiseret indsats
 • Observation og anlæggelse af perifer i.v. adgang, hvor sygehuslægen er den behandlingsansvarlige.
 • Samarbejde med akutafdelingen på Sygehus Lillebælt ”Følg borger sikket hjem”
 • Forebygger sygehusindlæggelser

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey