Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Genbrug 24-7

Genbrug 24-7

Åbn bommen til genbrugspladsen med SMS. Både borgere og virksomheder i Kolding Kommune kan komme af med ting og materialer på genbrugspladsen døgnet rundt – også farligt affald. Når du har registreret dit telefonnummer som bruger af Genbrug 24-7, kan du få adgang til genbrugspladserne med SMS. Fra efteråret 2024 kan du også åbne bommen med en app.

Hvis du allerede er oprettet som bruger af Genbrug 24-7, kan du ændre dine oplysninger, fx ved nyt telefonnummer, eller helt slette din konto. 

Når dit telefonnummer er registreret som bruger af Genbrug 24-7 kan du åbne bommen til genbrugspladsen ved at sende en SMS med teksten 247.

Vær opmærksom på, at du skal skrive SMS'en fra det telefonnummer, du har registreret som bruger af Genbrug 24-7. 

 • Hver genbrugsplads har sit eget nummer:
  • 20151584 (Kolding Nord Genbrugsplads)
  • 20158564 (Kolding Syd Genbrugsplads)
  • 20162734 (Vamdrup Genbrugsplads)
  • 20164474 (Christiansfeld Genbrugsplads)
  • 20160724 (Lunderskov Genbrugsplads, pladsen er kun åben kl. 13:00-17:30 tirsdag og torsdag-lørdag)

Du får automatisk adgang til at bruge servicen Farligt Affald 24-7, når du er registreret som bruger af Genbrug 24-7. Med din mobiltelefon kan du åbne lugen ind til kemirummet med SMS. Ordningen gælder på Vamdrup, Christiansfeld, Kolding Nord og Syd genbrugspladser.

 

Sådan åbner du lugen ved at sende en SMS

Skriv teksten 247 og send til et af af følgende numre:

 • 23 74 00 91 (Kolding Nord Genbrugsplads)
 • 23 74 52 11 (Kolding Syd Genbrugsplads)
 • 23 74 00 16 (Vamdrup Genbrugsplads)
 • 23 74 00 67 (Christiansfeld Genbrugsplads)
 • Bemærk, der gælder særlige regler for Lunderskov Genbrugsplads. 

 

Særligt for Lunderskov Genbrugsplads

Det er kun muligt at aflevere farligt affald tirsdag i lige uger på Lunderskov Genbrugsplads.

 • Genbrugspladserne er videoovervåget og uden bemanding uden for normal åbningstid
 • Vi gemmer data (videoovervågning og bomregistreringer) til internt brug i op til en måned som dokumentation for evt. overtrædelse af genbrugspladsens ordensreglement
 • Overtrædelse af genbrugspladsernes ordensreglement kan medføre udelukkelse fra Genbrug 24-7.
 • Af hensyn til din sikkerhed er strømmen slukket til containerne med komprimatorer. Det gælder for eksempel containeren til pap, som mange bruger. Det vil derfor være en hjælp, hvis du folder dit pap. Ellers bliver containeren nemt overfyldt.
 • Du får adgang til genbrugspladserne via det mobiltelefonnummer, du melder til ordningen. Husk at slå “Vis nummer” til på telefonen.
 • Ved at acceptere betingelserne giver du samtidig tilladelse til, at Redux må sende dig relevante nyheder i forbindelse med Genbrug 24-7 ordningen
 • Det er kun tilladt, at et køretøj kører ind af gangen. Det er derfor dit ansvar, at andre ikke kører med ind.

 

Brugen af dine persondata

Før du kan benytte Genbrug 24-7, registrerer vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn, e-mail, mobilnummer, tidspunkt for registrering og bopælskommune.
 • Disse data bruges til at sikre din adgang til genbrugspladsen vha. mobilnummer og kommunikere med dig i tilfælde af driftsforhold eller misbrug
 • Sletning eller ændring af registreredes oplysninger kan foretages ved at logge ind med MitID igen og foretage sletning eller ændring.

 • Anvisninger fra Kolding Kommunes personale, skilte og sorteringsguide skal følges
 • Emballeret affald skal afleveres i klare sække
 • Tomgang i max. 1 minut (jf. Kolding Kommunes tomgangsregulativ)
 • Placer bilen hensigtsmæssigt
 • Hold børn i bilen eller i hånden
 • Komprimatorer og tekniske hjælpemidler må kun betjenes af pladsens personale 
 • Ryd op efter dig selv, hvis du taber/spilder affald på pladsen 
 • Pladsen skal forlades, når du har læsset dit affald af 
 • Ophold i og ved loppestationen er kun tilladt, imens du afleverer ting til genbrug
 • Affald, der er afleveret på genbrugspladserne, er Kolding Kommunes ejendom og ansvar
 • Fjernelse af genstande fra genbrugspladserne uden tilladelse fra Kolding Kommune betragtes som tyveri. 

Overtrædelse af genbrugspladsens ordensregler kan medføre, at du bortvises fra pladsen, og/eller udelukkes af ordningen for Genbrug 24-7.

Bemærk at færdselsloven også gælder på genbrugspladsen, og der er en hastighedsgrænse på max. 20 km/t – pas på dig selv og din nabo.

Kolding Kommune har fem genbrugspladser.

Her finder du kort over containernes placering, og du kan se, hvornår der er bemanding på pladserne.

Genbrugspladserne er altid åbne i Kolding, året rundt: Nogle timer i døgnet er der personale, de resterende timer kan du selv åbne bommen med Genbrug 24-7. Pendlere fra fem andre kommuner i Trekantsområdet er også velkomne. Kompost uddeles to gange om året. 

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug
Bronzevej 3
, 6000 Kolding

Telefontider:

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-16.30

Følg vores nyhedsbrev

Selvbetjening:

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje