Skip til hoved indholdet

Bæredygtighedsredegørelse – Affald og genbrug i tal og procent

Ejere og lejere i Kolding Kommune gør sig umage med at sortere affald i køkkener og garager. Mere sortering betyder, at der bliver løftet mere ud af forbrændingsanlægget. I stedet har affaldet kurs mod genanvendelse.

Det kan man læse i de årlige Bæredygtighedsredegørelser, som du finder links til i bunden af denne side.

Det er Kolding Kommunes afdeling Redux – Affald og Genbrug, der står for rapporterne. 

I Bæredygtighedsrapporten 2023 er det beskrevet, at:

 • I 2023 lå genanvendelsesprocenten på 55 % på syv typer af det mest almindelige husholdningsaffald (papir, pap, plastik, glas, metal, træ og madaffald). Det er desværre et fald over et par år, for i 2021 lå genanvendelsesprocenten på 57 %. En årsag kan være, at der i de seneste par år er blevet sendt væsentlig flere ton affald til forbrænding i stedet for mod genanvendelse. 
 • De 55 % dækker som nævnt kun over de syv mest almindelige typer affald. Totalt set, inklusiv fx haveaffald, murbrokker mv, sendte Kolding Kommune 72 % ud af i alt 71.027 tons affald videre mod genanvendelse i 2023 – det er 15 procentpoint mere i forhold til 2019.

Mængden af affald stiger

Dykker du ned i bæredygtighedsrapporterne, kan du se, at mængden af affald er stigende i Kolding Kommune.

En del af de stigende mængder kan forklares med, at flere borgere gik i gang med byggeprojekter under corona-nedlukningerne. Men kurven skal knækkes, og der er flere initiativer i gang for at bremse mængden af affald i kommunen.

De initiativer er at finde i Kolding Kommunes affaldsplan.

Hvad er genanvendelsesprocenten?

 • Genanvendelsesprocenten, eller Bilag-5-procenten, er én måde at vurdere kommunernes indsats med at øge affald indsamlet med henblik på genanvendelse fra husholdninger.
 • Begrebet Bilag-5-procenten kan føres tilbage til regeringens strategi fra 2014’Danmark uden affald - ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018’.
 • I strategien blev der fastlagt en målsætning om, at mindst 50 % af følgende syv fokusfraktioner skal indsamles til genanvendelse i 2022.

Genanvendelsesprocenten er målt på de syv mest almindelige typer affald, borgerne skiller sig af med:

 1. papir
 2. pap
 3. plastik
 4. glas
 5. metal
 6. træ
 7. organisk (mad)affald.

 

 

Hvor kommer tallene fra?

Tallene er hentet fra affaldsviden.dk, en videndelingsportal for kommuner og affaldsselskaber i Danmark. Kommunerne leverer selv aktuelle data ind til portalen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje