Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Affald og genbrug Sådan sorterer du dit affald Ind i affaldets verden Tekstilaffald

Tekstilaffald

Her finder du din guide til tekstilaffald. Fra du sorterer derhjemme til de slidte tekstilers videre rejse mod at blive til nye tekstiler. Du kan også dykke ned i den lovgivning, der styrer tekstilernes rejse. 

Eksempler på tekstilaffald

Tekstilerne skal være tørre for ikke at mugne og afleveres i lukkede, klare plastsække.

Tekstilaffald er udelukkende til tøj og tekstiler, andre ikke kan bruge, fx: 

 • Ødelagt tøj, hullede sokker og undertøj
 • Ensomme sokker og handsker
 • Hullet og plettet sengelinned 
 • Gamle håndklæder og vaskeklude
 • Gardiner og duge
 • Garn og uldnøgler
 • Ødelagte dyner, puder og soveposer
 • Genbrugeligt tøj, som du ikke vil sælge eller donere, fx hvis tøjet tilhører en afdød. Klip helst tøjet i stykker inden du afleverer. 

Eksempler på noget, der ikke er tekstilaffald

 • Brugbare tøjstykker, sko, bælter og tasker, som andre kan få glæde af (afleveres til genbrugsbutikkerne, til Genbrugsbilen eller i genbrugspladsens container 'Tøj, sko & tekstiler')
 • Slidte og ødelagte sko, bælter og tasker skal i containeren Til forbrænding
 • Imprægnerede eller vandafvisende tekstiler, fx regntøj uden PVC og flyverdragter, afleveres i containeren Til forbrænding
 • Fugtigt og jordslået tøj skal afleveres som restaffald derhjemme eller i containeren Til forbrænding
 • Klude med linolie, olie eller kemikalier kan være selvantændende. Afleveres vædet med vand i lukket, klar plastpose som Farligt affald
 • PVC og vinyltøj, fx regntøj eller trøjer med PVC-tryk, afleveres i containeren Til nedgravning.

 

Se også: Miljøstyrelsens vejledning om sorteringskriterier


I tvivl om sortering?

Brug sorteringsguiden

 


Indsamling af tekstilaffald

Du kan komme af med tekstilaffald på følgende måder

Det er i skrivende stund, juli 2023, virksomheden UFF Humana, der modtager tekstilaffald fra alle Kolding Kommunes borgere. Du kan læse mere om, hvordan virksomheden arbejder på dens hjemmeside.


Årlig indsamling af tekstilaffald

Kolding Kommune har indsamlet tekstilaffald siden juli 2023, så der er endnu ingen data på denne type affald.

Når indsamlingen er sat i gang, handler det om, at alt for meget tekstilaffald, tøj med huller og plettede lagener, ender i forbrændingsanlægget. Men tekstilerne kan genanvendes til nye produkter, fx nyt tøj, bilsæder, hynder og andre tekstilprodukter. 

Derfor har EU pålagt sine medlemslande, at de senest fra 1. januar 2025 skal sørge for separat indsamling af tekstilaffald, jævnfør Affaldsrammedirektivet. I Danmark har politikerne så besluttet, at indsamlingen skulle begynde senest 1. juli 2023. Konkret er det bestemt i aftaleteksten ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” og Affaldsbekendtgørelsen.

 


Hvad sker der med tekstilaffaldet?

Processen består af flere led, men helt kort bliver det sorteret, oparbejdet til nye råmaterialer og genanvendt i forskellige nye produkter.

Det er ikke alt tekstilaffald, vi kan genanvende optimalt i dag, men udviklingen af nye teknologier er i fuld gang. Så når du sorterer dit tekstilaffald, er du med til at skabe de bedste forudsætninger for udviklingen af mere og bedre genanvendelse.

 

 1. Du sorterer tekstilaffald.
 2. Tekstilaffaldet fra genbrugspladser og Genbrugsbilen hentes og køres til til grovsortering. Ved grovsorteringen frasorteres tekstil, som er så gode, at de kan bruges igen, og tekstiler som slet ikke kan genanvendes (det kan være tekstiler med kemikalier som olie eller maling). 
 3. Det tekstilaffald, som er tilbage, sorteres herefter i fibertyper og farver, før det kan genanvendes.
 4. De forskellige fibertyper bliver neddelt og behandlet gennem mekaniske og kemiske processer. Mekanisk genanvendelse er udbredt, mens kemisk genanvendelse er under udvikling.
 5. Tekstilaffaldet kan nu bruges til at fremstille nye fibre og tekstilprodukter. 

 


 

Tekstilaffaldets placering i affaldshierarkiet

Genanvendelse

 


Lovgivning om madaffald

Affaldshåndtering er et fælleseuropæisk anliggende, og EU's affaldsdirektiv sætter en række rammer for forebyggelse og håndtering af affald, også tekstilaffald. Reglerne skal sikre miljøbeskyttelse og menneskers sundhed. 

I den danske lovgivning er tekstilaffald omfattet af affaldsbekendtgørelsen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje