Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Arbejde og ledighed Arbejdsløshedsdagpenge Dagpenge i udlandet

Dagpenge i udlandet

Du kan i nogle tilfælde få dine arbejdsløsheds dagpenge med til et EØS-land, Færøerne og Schweiz

Du har mulighed for at få arbejdsløshedsdagpenge fra din danske a-kasse med til udlandet i op til 3 måneder, hvis du er arbejdsløs og ønsker at søge arbejde i et andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz.

Betingelserne er, at:

 • Du er statsborger i et EØS-land eller Schweiz.
 • Du bor og opholder dig i Danmark indtil afrejsedatoen.
 • Du er medlem af en a-kasse.
 • Du har ret til dagpenge på det tidspunkt, hvor du rejser.
 • Du har været tilmeldt jobcentret som fuldtidsarbejdsløs i mindst 4 uger før den planlagte rejsedato.
 • Du har søgt om et særligt dokument – PD U2 – før du rejser, dog tidligst 4 uger inden den planlagte afrejsedato.

Du kan få dispensation fra kravet om 4 ugers tilmelding hos jobcentret, hvis du opfylder en af betingelserne:

 • Du ønsker at følge din ægtefælle eller samlever, der skal overtage mere end 5 ugers arbejde eller begynde mindst 18 måneders uddannelse i det andet EØS-land eller Schweiz.
 • Du er statsborger i det EØS-land/Schweiz, du ønsker at rejse til, og du har været tilmeldt som arbejdssøgende i jobcentret i mindst en uge, efter at du blev ledig.
 • Du kan dokumentere, at du skal til ansættelsessamtale i det andet EØS-land eller Schweiz.
 • Du har fået arbejde på deltid eller af kortere varighed i det andet EØS-land eller Schweiz, og arbejdet medfører ikke, at du bliver arbejdsløshedsforsikret i det andet land.
 • Du skal ikke opfylde 4 ugers kravet, hvis du er dagpengeberettiget og tager til Færøerne.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Et særligt dokument giver dig ret til at tage dine dagpenge med dig. Hvis du opfylder betingelserne, vil din a-kasse udstede dokumentet PD U2.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Med dokumentet PD U2 har du ret til dagpenge i den periode, som står i dokumentet. Men for at få dagpengene udbetalt, skal du tilmelde dig arbejdsformidlingen i det land, du rejser til, senest 7 dage efter den startdato, der står i dokumentet. Ellers får du først dagpenge fra den dag, hvor du tilmelder dig hos arbejdsformidlingen.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

I den periode, du modtager danske dagpenge i et andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det land, du er rejst til. Hvis du får arbejde, kan du ikke længere få danske dagpenge. I stedet skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres der, hvor du får arbejde.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Hvis du kan få dagpengene med til et EØS-land, Færøerne eller Schweiz, bliver dine dagpenge udbetalt af din danske a-kasse.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Finder du ikke arbejde i det andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz, er det vigtigt, at du er tilbage i Danmark og tilmelder dig dit lokale jobcenter, inden fristen på 3 måneder udløber. Fristen fremgår af det dokument PD U2, som a-kassen har udstedt til dig.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

EU-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EU-landene kaldes sammen med Island, Liechtenstein og Norge for EØS-landene på baggrund af en aftale mellem EU og de 3 lande.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Ønsker du at klage over en afgørelse om arbejdsløshedsforsikring på tværs af landegrænser, skal du sende din klage til din a-kasse senest 4 uger efter, du har modtaget a-kassens afgørelse.

Hvis a-kassen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Arbejdsskadestyrelsen eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsernes afgørelser kan du klage over til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje