Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og ledighed Fleksjob Fleksløntilskud og ledighedsydelse

Fleksløntilskud og ledighedsydelse

 

Hvordan er din økonomi når du er omfattet af fleksjobbetingelserne?

Den højeste sats for ledighedsydelse svarer til 89 pct. af højeste dagpengesats.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få den højeste sats for ledighedsydelse, modtager du i stedet et beløb på niveau med kontanthjælp.

https://star.dk/ydelser/nedsat-arbejdsevne/ledighedsydelse/

Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob.

Når man bliver ansat i fleksjob får man løn for den arbejdsindsats man yder. Derudover får man et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til 98 pct. af højeste dagpengesats.

https://star.dk/ydelser/nedsat-arbejdsevne/fleksloentilskud/

Du har ret til at holde ferie med ledighedsydelse allerede det første ferieår, du er ansat i et fleksjob eller er ledig og søger et fleksjob.

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Fleksjob-loentilskud-for-foertidspensionister-revalidering/ledighedsydelse-og-jobsoegning-hvis-du-er-ledig-og-godkendt-til-fleksjob

Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse – det vil sige en udbetaling til dig der er visiteret til fleksjob og som ønsker at holde op med at arbejde nogle år før du når folkepensionsalderen. Fleksydelse er en slags efterløn til fleksjobbere.

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/Efterloen-fleksydelse-delpension/Fleksydelse/Tilmelding-til-fleksydelsesordningen

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje