Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og ledighed Fleksjob For dig som er ledig fleksjobber

For dig som er ledig fleksjobber

Hvad du skal

Du skal selv gøre en indsats for at finde dit fleksjob eller din virksomhedspraktik.

Du skal tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob eller deltage i andre tilbud som øger og vedligeholder dine kompetencer og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvis du ikke er aktivt jobsøgende, får du en frist på 3 måneder til at dokumentere aktiv jobsøgning. Din ledighedsydelse ophører, hvis du uden rimelig grund ikke overholder den plan, der lægges for din aktive jobsøgning.

Du deltager i møder og samtaler med din jobkonsulent. Kontakten med din jobkonsulent skal finde sted minimum hver 6. uge de første 6 mdr. Derefter hver 2. måned.

Samtalen handler særligt om fokus på konkrete jobs og jobfunktioner.

Du får fradrag i din ledighedsydelse, hvis du uden rimelig grund udebliver fra en jobsamtale, udebliver fra en samtale om rådighedsvurdering eller
udebliver fra en opfølgningssamtale.

Du opretter et CV på ”Min side” på Jobnet senest 3 uger efter at du har fået at vide, at du kan få ledighedsydelse.

Dit CV skal indeholde alle oplysninger om dine tidligere jobs, din uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold der kan betyde noget for, hvordan jobcenteret kan hjælpe dig med at finde et arbejde.

Du får fradrag i din ledighedsydelse, hvis du ikke har registreret CV-oplysninger på Jobnet inden for fristen.

http://star.23video.com/secret/65413856/94c2d00ef655e29c352d7075cbd41cd7

Det er vigtigt at du giver oplysninger til jobcenteret, hvis der sker ændringer i din situation.

Det kan være ved flytning, øgede timer eller skift af job.

Du skal registrere din jobsøgning på Joblog efter aftale med din Fleksjobkonsulent.

På jobloggen kan jobcenteret følge med i dine
jobsøgningsaktiviteter.

Undlader du at registrere i din joblog uden en rimelig grund, kan du miste retten til ledighedsydelse.

https://star.dk/it/borger-it/find-job-og-joblog/joblog-borgerens-vaerktoej-til-en-struktureret-jobsoegning/vejledninger-til-joblog/

Du skal stå til rådighed for et fleksjob
Hvis kommunen kommer i tvivl om, hvorvidt du generelt står til rådighed fx på grund af manglende vilje eller helbred, så kan kommunen give dig et tilbud, hvor din rådighed afprøves. Du har pligt til at tage imod dette tilbud.

Hvis kommunen har undersøgt din rådighed ved at give dig et tilbud og kommunen derefter vurderer at du ikke står til rådighed, mister du retten til ledighedsydelse.

Du kan igen modtage ledighedsydelse, når du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

Hvis du ikke overholder din pligt til at stå til rådighed og ikke har en rimelig grund til dette, så træffer kommunen afgørelse om en sanktion. Det betyder at der vil ske fradrag i eller ophør af din ledighedsydelse.

Det er kommunen der vurderer, om du har en rimelig grund til at udeblive og kommunen vil tage udgangspunkt i din konkrete situation.

Du mister retten til ledighedsydelse, hvis du uden rimelig grund indenfor 12 måneder igen afviser at tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob, afviser et rimeligt tilbud, der kan forbedre dine muligheder for at finde arbejde, ophører i et fleksjob eller ophører i et tilbud, der kan forbedre mulighederne for arbejde.

Hvad du kan

6 ugers jobrettet uddannelse er for dig, der lige er blevet visiteret til fleksjob eller hvis du lige er blevet ledig og har været ansat 9 måneder i fleksjob. 6 ugers jobrettet uddannelse er for dig, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse eller en videregående uddannelse.

Har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, finder du selv et relevant kursus fra positivlisten og giver din jobkonsulent besked.

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/jobrettet-voksen-og-efteruddannelse-veu/uddannelser-for-ledige/ordninger-jobrettet-veu/6-ugers/

Du har mulighed for at få udviklet dine kompetencer via forløb på de forskellige uddannelsesinstitutioner.

Du kan få hjælp til at udarbejde dit CV på jobnet.dk via individuel aftale med din jobkonsulent eller et forløb på Jobkurs i Vamdrup.

Tal med din jobkonsulent herom.

Du aftaler altid ferie med din jobkonsulent senest 14 dage før du holder ferie.

Hvis du ikke har et feriekort - det vil sige feriepenge til gode fra en tidligere arbejdsgiver - får du ledighedsydelse når du holder ferie.

Når du er ansat i fleksjob, skal du aftale ferie med din arbejdsgiver og søge om ledighedsydelse i Økonomisk Rådgivning, inden du holder ferie.

Du får en gang i ugen som ledig tilsendt jobåbninger via E-boks, hvis jobcenteret har fået nogle åbninger ind.

Du skal være opmærksom på at der i E-boks står, at du har fået brev fra Kolding Kommune.

Hvad du må

Du må gerne deltage i frivilligt arbejde - både som ledig og som ansat i fleksjob.

Det er dog vigtigt at du udnytter din arbejdsevne fuldt ud i dit fleksjob og at dit frivillige arbejde ikke hindrer dig i at være aktiv jobsøgende.

Du skal huske at informere din jobkonsulent, hvis du har frivilligt arbejde.

Det er altid muligt at søge et nyt arbejde, når du allerede er i job.

Dog er det vigtigt at du altid kontakter din jobkonsulent, hvis du ønsker at opsige dit fleksjob.

De fleste deltidsstillinger kan laves om til fleksjobstillinger.

Tøv derfor ikke med at søge de opslåede deltidsstillinger du finder på jobdatabaserne.

Lovgivning

ABC Jobstrategi

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje