Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og ledighed Fleksjob Ofte stillede spørgsmål om fleksjob

Ofte stillede spørgsmål om fleksjob

Her finder du spørgsmål og svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål når man er fleksjobomfattet.

Når du er visiteret til et fleksjob er det ikke længere relevant at være medlem af A-kassen, da du ikke vil være fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor ikke dagpengeberettiget fra A-kassen.

Du skal først melde dig ud af A-kassen, når du har fået en skriftlig bevilling af fleksjob og er blevet tilmeldt fleksydelsesordningen eller taget stilling til den.

Tag kontakt til din A-kasse for yderligere spørgsmål i forhold til dette.

Det er en god ide at fortsætte medlemskab af fagforeningen, da du fortsat er tilknyttet arbejdsmarkedet og derfor kan have brug for rådgivning og bistand fra fagforeningen. Det vil fortsat være din fagforening der skal rådgive dig om ansættelsesretlige spørgsmål.

Tag kontakt til din fagforening for yderligere spørgsmål i forhold til dette.

Fleksydelse minder meget om efterløn og giver mulighed for at fleksjobbere også kan trække sig frivilligt tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

For mere information om satser: https://bm.dk/satser/satser-for-2022/fleksydelse/

Hvis du bliver ledig skal du kontakte din fleksjobrådgiver. Det er vigtigt, så der kan blive sendt en besked om at du skal henvises til ledighedsydelse.

Når du har født har du ret til barsel 46 uger frem, medmindre du og barnets far vælger at dele de sidste 32 ugers barsel.

Du har pligt til at holde 2 ugers barsel fra fødselstidspunktet. Herefter har du ret til yderligere 12 ugers barsel.

Barnets far har ret til at holde 2 uger fri i forbindelse med fødslen eller jeres barns hjemkomst. Efter den 14. uge har I som forældre tilsammen ret til barselsorlov i 32 uger. Denne periode kan I dele, men orloven kan ikke udskydes.

Der er mulighed for at forlænge barselsorloven hvis barnet indlægges. Hvis du har været indlagt med dit barn skal du sende indlæggelsespapirer, hvor perioden for indlæggelsen fremgår til mig, så vil jeg sikre at din barselsorlov forlænges med denne periode.

Modtager du ledighedsydelse:

Du har ikke ret til barselsdagpenge. Du forsætter i stedet med at modtage ledighedsydelse – LAS § 74a stk. 7.

Ansat i fleksjob:

Er du ansat i fleksjob jf. Lov om aktiv beskæftigelse § 70c har du ret til barselsdagpenge efter Barselsloven.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje