Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og ledighed Integration og flygtninge Hjælp i den første tid - flygtninge og indvandrere

Hjælp i den første tid - flygtninge og indvandrere

Flygtninge og indvandrere kan få hjælp fra det offentlige i den første tid i Danmark.

Kommunen har ansvar for at de nye borgere får et midlertidigt sted at bo og basal økonomisk bistand. De nye borgere skal selv være aktiv boligsøgende for at finde sig et permanent sted at bo.

Målet er at nydanskerne hurtigst muligt skal blive i stand til at klare sig selv og deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere.

Alle flygtninge og indvandrere som er fyldt 18 år tilbydes et introduktionsprogram, som omfatter danskundervisning, samfundsforståelse og beskæftigelsesrettede tilbud.

Vi har fokus på at flygtninge kommer i arbejde. At kvalificere til arbejdslivet sker bedst ude i virksomhederne og derfor skal alle, så vidt som muligt, ud i et aktivt virksomhedsrettet tilbud så hurtigt som muligt. At mestre det danske sprog er ligeledes en helt central forudsætning for at kunne begå sig i arbejdslivet og på uddannelsesstederne. Derfor prioriterer vi løbende at uddanne i dansk og træne i sprog ude i virksomhederne som et helt naturligt element i at integrere i arbejdslivet.

Sprogskolen Kolding tilbyder intensiv danskundervisning i henhold til danskuddannelsesloven til udlændinge der har et cpr.nr. Undervisningen er fleksibel og tilrettelægges individuelt i forhold til den enkeltes baggrund og mål med opholdet i Danmark. Undervisningen vinkles på arbejde, uddannelse og medborgerskab. Se endvidere www.sprogskolen.kolding.dk  Kontakt: sprogskolen@kolding.dk

Information på nettet
På hjemmesiden www.nyidanmark.dk kan du finde mere information om de tilbud og regler, som er relevante for nydanskere. Siden er på flere sprog.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje