Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og ledighed Støtteforanstaltninger Handicapkompenserende ordninger

Handicapkompenserende ordninger

Med de handicapkompenserende ordninger kan jobcenteret bevilge dig redskaber og støtte, der kan hjælpe dig med at få eller fastholde et arbejde.

Det kan fx være installation af ramper på arbejdspladsen hvis du er kørestolsbruger. Andre eksempler er bevilling af tale til tekst for en person med vanskeligheder ved fx stavning, skrive, tastearbejde relateret til skærmarbejde.

Hvis du er nyuddannet med en uddannelse af minimum 18 måneders varighed, har du også mulighed for at tilbyde en kommende arbejdsgiver et løntilskud (isbryderordning) i op til 12 måneder. Der skal være tale om en ordinær jobfunktion og du skal starte i jobbet senest to år efter at du har afsluttet uddannelsen.

Hvem gælder det?

De handicapkompenserende ordninger kan bruges af dig, som har et handicap, der er en hindring for at få eller fastholde et arbejde. Ifølge STAR er definitionen på handicap; Funktionsnedsættelse + barriere i job = Handicap.

Betingelser

For at kunne modtage støtte via de handicapkompenserende ordninger, vil du blive bedt om at fremsende lægelig dokumentation der beskriver dit handicap/funktionsnedsættelse som har afgørende betydning for din arbejdsevne, samt din mulighed for deltagelse i efter- og videreuddannelse.

Redskaber og støtteordninger

  • Tilskud til personlig assistance på arbejdspladsen til de opgaver, du ikke selv kan klare eller til personlig bistand ved efter- og videreuddannelse
  • Arbejdsredskaber og indretning af arbejdsplads
  • Fortrinsadgang til ledige offentlige stillinger. Offentlige arbejdsgivere har pligt til at invitere dig til en ansættelsessamtale. Enten på dit eget initiativ eller ved at du kontakter jobcenteret. Du skal opfylde de formelle ansættelseskrav og du har ikke krav på at blive ansat.

Sådan gør du

Du skal kontakte dit jobcenter for at søge om støtte.

Du kan selv søge ved at kontakte nøglepersonerne for de Handicapkompenserende ordninger i jobcenteret på tlf. 7979 8686,

Ved generelle forespørgsler og information, som ikke indeholder personoplysninger, kan du skrive til os på jobcenter@kolding.dk att. Handicapkompenserende ordninger.

Brug altid sikker digital post, når der skal sendes personoplysninger: Skriv sikkert til Jobcentret

Mere information

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje