Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og ledighed Støtteforanstaltninger Job med løntilskud for ledige

Job med løntilskud for ledige

Mand der står og kigger på et stykke træ

Når du er ledig, kan en ansættelse med løntilskud være din genvej til et ordinært arbejde.

Job med løntilskud betyder at en virksomhed, uden de store omkostninger, kan se dig an i en konkret jobfunktion og at du samtidig får nye kompetencer og arbejdserfaringer. Mange virksomheder bruger ordningen til optræning til en konkret jobfunktion, så du efter tre til seks måneder kan få ansættelse på almindelige vilkår.

Job med løntilskud er således et godt springbræt til arbejdsmarkedet og retter sig så vidt muligt mod brancher, hvor der er behov for arbejdskraft.

Hvem gælder det?

For at komme i betragtning til et job med løntilskud skal du som udgangspunkt have været ledig i mere end seks sammenhængende måneder* og have brug for at få genopfrisket dine faglige kvalifikationer.

Job med løntilskud løber typisk i en periode på tre eller seks måneder. Der kan dog maksimalt gives løntilskud i op til seks måneder i private virksomheder og fire måneder i offentlige virksomheder (for forsikrede ledige). Perioden fastsættes individuelt.

Privat job med løntilskud

Du modtager overenskomstmæssig løn og din arbejdsgiver modtager herefter et løntilskud.

Offentligt job med løntilskud

Du modtager en fast timeløn og får udbetalt løn, som modsvarer din ydelse som ledig (dog med fuld pension af den løn, du ville have fået som ordinær ansat). Arbejdsgiver modtager herefter et løntilskud.

Betingelser

  • Du skal fortsat være tilmeldt jobcentret og aktiv jobsøgende, hvis du bliver ansat i et job med løntilskud - i hele løntilskudsperioden
  • Du kan selv finde et job med løntilskud, men du skal sikre dig at jobcentret godkender arbejdspladsen til at modtage løntilskud
  • Du skal passe dit arbejde med løntilskud på lige fod med andre ansatte i virksomheden
  • Du kan eventuelt tage imod et tilbud om vejledning eller opkvalificering fra jobcentret, også selvom du er i job med løntilskud. Tilbuddet sker efter aftale mellem jobcentret og din arbejdsgiver
  • Der kan være mulighed for at få mentorstøtte til oplæring i virksomheden
  • Du kan ikke komme i job med løntilskud i en virksomhed, der ejes af din samlever eller ægtefælle.

Sådan gør du

Hvis du opfylder betingelserne kan du med fordel selv forsøge at tilbyde din arbejdskraft med løntilskud til relevante virksomheder.

Du kan også kontakte jobcentret for at høre nærmere om dine muligheder for at komme i job med løntilskud.


* Ledige der ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse, er over 50 år eller enlig forsørger kan komme i løntilskud, selvom de ikke opfylder kravet om seks måneders sammenhængende ledighed.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje