Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og ledighed Sygedagpenge Delvis rask- eller sygemelding

Delvis rask- eller sygemelding

Med en delvis syge- eller raskmelding kan du nøjes med at være væk fra dit arbejde nogle timer om ugen.
Det forbedrer dine muligheder for at fastholde dit arbejde på trods af sygdom – også fordi din arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion for dine fraværstimer.

Ordningerne kan bruges af alle lønmodtagere og selvstændige. Du kan bruge en delvis sygemelding, når du i en periode ikke kan arbejde på fuld tid på grund af sygdom eller behandling. Du kan bruge en delvis raskmelding når du efter en sygeperiode gradvist kan optrappe din arbejdstid igen.

Du aftaler selv med din arbejdsgiver hvilke arbejdstider og opgaver du kan klare.

  • Dit fravær skal være på mindst fire timer om ugen.

  • Som selvstændig skal du maksimalt kunne udfylde halvdelen eller mindre af din normale arbejdstid for at blive delvis rask- eller sygemeldt.

  • Begge ordninger er midlertidige løsninger og du kan som hovedregel kun være delvis rask- eller sygemeldt i 22 uger.

  • Med en delvis raskmelding skal din arbejdstid øges i takt med at du får det bedre.

  • Jobcenteret skal godkende aftalerne og følger op på din sygemelding på samme måde som ved en fuld sygemelding. Du har pligt til at medvirke ved kommunens opfølgning.

  • Hvis du normalt får løn under sygdom, vil din arbejdsgiver modtage sygedagpengerefusion for dine fraværstimer.

  • Hvis du ikke får løn under sygdom, vil du modtage sygedagpenge for dine fraværstimer.

  • Som selvstændig får du udbetalt 75% af sygedagpengene, hvis du arbejder højst 25% af din normale arbejdstid og 50% hvis du arbejder højst 50% af din normale arbejdstid.

Når du føler dig klar til gradvist at genoptage dit arbejde, skal du høre din arbejdsgiver om I kan lave en aftale om en delvis raskmelding (din arbejdsgiver har ikke pligt til at indgå aftalen). Hvis det kan lade sig gøre tager en af jer kontakt til jobcenteret, som skal godkende aftalen.

Når du ved at du i en periode vil være delvist fraværende fra dit arbejde på grund af behandlinger eller sygdom kan du høre din arbejdsgiver om I kan lave en aftale om en delvis sygemelding (din arbejdsgiver har ikke pligt til at indgå aftalen). Du behøver ikke at have været fuldtidssygemeldt inden en aftale om en deltidssygemelding og du aftaler selv med din arbejdsgiver hvordan din arbejdstid placeres. Herefter skal I kontakte jobcenteret, som skal godkende aftalen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje