Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Arbejde og ledighed Tiltag for alle ledige Virksomhedspraktik - indgang til arbejdsmarkedet

Virksomhedspraktik - indgang til arbejdsmarkedet

Du kan komme i virksomhedspraktik hvis du har behov for at få afklaret, hvor du i fremtiden skal søge job eller hvis du mangler faglige, sociale eller sproglige færdigheder for at kunne få et job.

En virksomhedspraktik vil i mange tilfælde være det første skridt ind på - eller tilbage på - arbejdsmarkedet. Og den virksomhed der tager dig i praktik, vil ofte bruge praktikperioden til at se, om du kan være en potentiel ny medarbejder i virksomheden.

Hvem gælder det?

Virksomhedspraktik kan anvendes af alle ledige, sygedagpengemodtagere og revalidender.

Økonomi

  • Når du er i virksomhedspraktik, vil du altid modtage den ydelse, som du fik lige inden starten på virksomhedspraktikken. Det kan altså være kontanthjælp, dagpenge eller anden offentlig ydelse
  • Som sygemeldt lønmodtager i virksomhedspraktik får du enten udbetalt fuld løn eller sygedagpenge, afhængigt af hvad din arbejdsgiver normalt betaler under sygdom
  • Efter behov kan virksomhedspraktik kombineres med tilskud til hjælpemidler, personlig assistance eller mentor.

Betingelser

  • Virksomhedspraktik varer som udgangspunkt fire uger. Hvis du modtager kontanthjælp eller sygedagpenge og mangler erhvervserfaring, har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud, kan perioden vare op til 13 uger med mulighed for yderligere forlængelse
  • Hvis du er dimittend med en kort videregående uddannelse og ikke har været i ordinær beskæftigelse efter endt uddannelse, kan du få mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til otte uger
  • Virksomhedspraktik skal så vidt muligt være rettet mod områder, hvor der er behov for arbejdskraft
  • Du skal gennemføre din virksomhedspraktik i én sammenhængende periode for at få størst mulig udbytte af praktikken
  • Du kan ikke komme i praktik i den virksomhed, du senest har været ansat i.

Sådan gør du

Kontakt jobcenteret for at høre mere om dine muligheder for at komme i virksomhedspraktik. Hvis jobcenteret ser det som en mulighed, kan du med fordel selv opsøge de virksomheder, hvor du kunne tænke dig at komme i praktik.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje