Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Byggeri Radon

Radon

Radonindtrængning sker ofte gennem revner og sprækker i fundamenter, gulve og ydervægge

Radon er en naturlig radioaktiv luftart, som hverken kan ses, lugtes eller smages, men som forekommer overalt i jorden i varierende mængder.

Radon kan være kræftfremkaldende, hvorfor mængden af radon i boliger og på arbejdspladser skal reduceres mest muligt.

Den største radonindtrængning i boliger sker gennem revner og sprækker i fundamenter, gulve og ydervægge samt gennem utætheder ved rørgennemføringer mv. fordi lufttrykket i boligen ofte er laver end udenfor.

Man kan sænke radon niveauet i sit hjem med ganske enkle midler, fx. ved at tætne revner og sprækker i fundamenter, stuegulv, betondæk og kældergulve samt sørge for god ventilation af boligen.

Bygningsreglementets krav for radonindholdet i boliger er, at radonindholdet i nybyggeri må være max. 100 Bq/m3.

Radon i skoler og daginstitutioner

I 2017 screenede Kolding Kommune samtlige skole og daginstitutioner for radon. Undersøgelsen viste, at den gennemsnitlige koncentration af radon i opholdsrum var under Sundhedsstyrelsens vejledende grænseværdi på 100 becquerel pr. kubikmeter luft i næsten samtlige skoler og daginstitutioner, og i de øvrige tilfælde var der tale om beskedne overskridelser.

Resultater fra kommunens skoler og daginstitutioner208.14 KB

Rapport om screeningen1.08 MB

Om Radon

Realdania kører en oplysningskampagne om radon i samarbejde med Bolius som led i foreningens arbejde for et bedre indeklima. På www.radonfrithjem.dk kan du tjekke risikoen på din adresse. Her kan du også se prisen på en radonmåling og bestille en analyse.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje