Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Byggeri Støvende og støjende midlertidige aktiviteter

Støvende og støjende midlertidige aktiviteter

I forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning m.m. kan der midlertidigt forekomme støvende og støjende aktiviteter, som kan være til gene for naboer.

Kolding Kommune har udarbejdet en forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter. Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støv, støj og vibrationer i forbindelse med nedrivninger samt bygge- og anlægsaktiviteter. Borgere og virksomheder, som foretager støjende, støvende eller vibrationsfrembringende aktiviteter skal følge kommunens forskrift for dette.

Følgende aktiviteter er omfattet af Kolding Kommunes forskrift for midlertidige støjende, støvende eller vibrationsfrembringende aktiviteter:

  1. Bygge- og anlægsarbejder.
  2. Nedrivningsaktiviteter.
  3. Bygningsfacadebehandling.
  4. Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner. 


Forskriften indeholder krav til blandt andet arbejdstider, støj- og støvbegrænsende foranstaltninger. Det betyder, at midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsarbejde ikke længere skal anmeldes til kommunen. Det er bygherres ansvar at sikre, at bestemmelserne i forskriften overholdes. Se forskriften her.

Dispensation

Hvis arbejdet medfører væsentlige sikkerhedsmæssige eller trafikmæssige gener, kan der søges om dispensation til at udføre arbejdet uden for normal arbejdstid.

Ansøgning om dispensation skal fremsendes i god tid og senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Du skal stadig sørge for at indhente andre relevante tilladelser eller dispensationer efter miljøbeskyttelsesloven eller anden relevant lovgivning. Et eksempel kunne være nedrivningstilladelse, opstilling af containere og stillads på vejarealer og fortove, sandblæsning og tagrens.

Affald fra disse aktiviteter skal anmeldes på bygogmiljø.dk, når der er over et ton affald. Sørg altid for - i god tid før arbejdet påbegyndes - at orientere naboer og andre, som kan blive udsat for støv, støj eller vibrationer fra aktiviteterne.

Nyttige links

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje