Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Centerbyer Centerby generelt

Centerby generelt

I Kolding Kommune er der tre centerbyer Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup. De er alle velfungerende centerbyer med handelsliv, institutioner, boliger og erhverv.

Der er for alle centerbyer udarbejdet en borgerplan, med baggrund i en inddragende proces, som indeholder ønsker og visioner for byernes fremtidige udvikling. Hver borgerplan er et referencedokument for både borgerne, politisk og administrativt i Kommunen omkring borgernes ønsker og prioritering af den fortsatte projektudvikling og fysisk planlægning.

Kolding Kommune arbejder for at udvikle hele Kolding Kommune, og her er borgerplanerne et værktøj for prioritering af indsatser og projekter der understøtter en udvikling af centerbyerne som attraktive bosætningsbyer.

Der blev i 2016 - 2017 udarbejdet borgerplaner for Lunderskov og Vamdrup, i et samarbejde mellem Kolding Kommune og henholdsvis Vamdrup Byforum og Lunderskov Lokalråd. Med borgerplanerne sammenfattes hvilke initiativer, borgerne ønsker at prioritere fremadrettet for de to byer. Der er udarbejdet borgerplan for Christiansfeld i 2021 – 2022.

Borgerplaner

Borgerplanerne bygger på en inddragende proces, og indeholder ønsker og visioner for centerbyernes fremtidig udvikling. Borgerplanerne er derfor et udtryk for de lokale ønsker og derfor er det et fælles referencedokument når der skal udvælges og prioriteres indsatser i centerbyerne. Borgerplanerne er dermed ikke et udtryk for hvad der skal ské, men et udtryk for en helhedsbetragtning og potentialer for styrkelse af centerbyerne. Derfor er det relevant at borgerplanerne betragtes som et dynamisk værkstøj, hvor relevante dele genbesøges eller opdateres ift. hvad det aktuelle behov i centerbyerne måtte være.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje