Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Centerbyer Lunderskov borgerplan

Lunderskov borgerplan

Lunderskov er en af Kolding Kommunes tre centerbyer og ligger vest for Kolding mod grænsen til Vejen Kommune. Lunderskov er trafikalt bundet sammen med Kolding af gode vejforbindelser, motorveje og jernbanen.

Byen er vokset ud fra stationen mod vest. Den centrale del af Lunderskov er stadig den oprindelige hovedgade Storegade, men byen har vokset sig større og består i dag af flere dele. Drabæks Mølleå slynger sig midt gennem Lunderskov og både samler og deler byen. De grønne enge langs åen udgør en vigtig biotop i lokalmiljøet, og Hvidkildeparken og Drabæks Mølle gør hele området til en rekreativ perle for byens borgere. Den grønne kile deler byen i to. På den ene side bymidten omkring Storegade, og på den anden side den nyere bydel Kongsbjergområdet.

Bymidten består af et centerområde, der starter ved stationen og strækker sig frem mod Hvidkilde. Centerområdet rummer supermarkedet, SuperBrugsen, bager, kiosk, apotek og andre butikker samt spisesteder og andre byerhverv. Omkring stationen og hovedgaden består bebyggelsen af etagebygninger med både boliger og erhverv. Nord og syd for centerområdet ligger byens ældre boligområder.

Lunderskov har haft fremgang i befolkningstallet gennem de seneste 10 år. Lunderskov har faktisk haft den største procentvise udvikling i antal beboere blandt de mindre byer i kommunen. I de sidste par år har tallet ligget nogenlunde stabilt omkring de 3.000 indbyggere.

Lunderskovs rolle er først og fremmest at være en god bosætningsby med gode muligheder for at leve det gode liv. Som bosætningsby er det vigtigt, at der er gode muligheder for at kunne købe en god bolig eller en grund. Et centralt mødested i byen for alle aldre og gode rekreative forbindelser skal være med til at styrke Lunderskov som bosætningsby.

Borgerplanen for Lunderskov er udarbejdet i 2016 – 2017. Planen er lavet på baggrund af to borgermøder samt en række interviews med forskellige personer fra Lunderskov. Borgerplanen indeholder forskellige temaer, som er med til at styrke Lunderskov i fremtiden som en attraktiv bosætningsby.

Borgerplanen indeholder blandt andet temaer som:

  • Lunderskov - en attraktiv bosætningsby
  • De unges by
  • Mere byliv og handelsliv
  • Fremtidens erhvervsliv
  • En attraktiv by i naturen
  • God og sikker trafik
  • Fællesskab og steder at mødes
  • Foreningslivet - det aktive Lunderskov
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje