Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Centerbyer Vamdrup borgerplan

Vamdrup borgerplan

Vamdrup er en centerby i Kolding kommune med 4.844 indbyggere (jf. Danmarks statistik, 2021). Vamdrup er en klassisk stationsby på banestrækningen mellem Kolding og Flensborg/Sønderborg. Vamdrup Station spillede tidligere en vigtig rolle som grænsebanegård, hvilket også har haft stor betydning for byens udvikling.

Vamdrup består i dag af et større industri- og erhvervsområde øst for jernbanen - Vamdrup Industrikvarter og Bønstrup Erhvervspark - samt et center- og boligområde mod sydøst, vest og syd. Centerområdet rummer detail- handel og mindre erhverv samt museum, bibliotek, biograf, idrætsanlæg med mere.

Den centrale del af byen er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø med forankring
i historien som grænse stationsby. Mod syd er Vamdrup vokset sammen med landsbyen Bastrup.

Grønne områder strækker sig helt ind til centrum af byen, i særlig grad langs Kongeåen og Vamdrup Å. De grønne kiler forbinder via stiforløb skole, idrætsfaciliteter og boliger med centerområdet.

Vamdrup bymidte har med sin detailhandel et udbud af dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Butikkerne dækker størstedelen af den lokale forsyning samt oplandet. Ingen af landsbyerne inden for planområdet har en dagligvareforsyning.

Borgerplanen for Vamdrup er udarbejdet i 2016 – 2017. Planen er lavet på baggrund af to borgermøder samt en række interviews med forskellige personer fra Vamdrup. Borgerplanen indeholder forskellige temaer som er med til at styrke Vamdrup i fremtiden som en attraktiv bosætningsby.

Borgerplanen indeholder bland andet temaer som:

  • Hvordan skaber vi den gode ungeby?
  • Hvordan fastholder vi Vamdrup som en stærk erhvervsby?
  • Hvor og hvordan vil vi bo i fremtiden?
  • Hvordan skabes den aktive og attraktive by?
  • Hvordan sikres bymidten som levende og attraktivt mødested?
  • Hvad kan gøre trafikken bedre?
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje