Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Drikkevand og vandforbrug Du bor oven på dit drikkevand

Du bor oven på dit drikkevand

Alt drikkevand i Danmark hentes op som grundvand fra sandlag i undergrunden


At åbne for vandhanen og få adgang til godt og rent drikkevand er en helt naturlig ting. Sådan skal det også være i fremover.


Men vi skal hele tiden passe på og gøre en indsats for, at det kan blive ved med at være sådan, - for rent drikkevand er ikke en selvfølge.


Vi bor nemlig oven på vores drikkevand. Alt hvad vi foretager os oven på jorden, kan have betydning for kvaliteten af det grundvand, som vi pumper op til drikkevand.


Forurenende stoffer kan sive ned igennem jordlagene og ende i grundvandsmagasinerne. Hvis grundvandet først er forurenet, kan de boringer, som vandværkerne indvinder grundvand fra, også blive forurenet.


Der er allerede i dag eksempler på, at vandværksboringer er blevet lukket på grund af fund af rester af sprøjtemidler i grundvandet.


Men vi kan ikke i længden håndtere problemet ved bare at flytte boringer. Vi må tage ansvar nu og gøre det, der er nødvendigt for at beskytte grundvandet.

Sådan beskytter vi grundvandet

På siden Sådan beskytter vi grundvandet, kan du læse om, hvad du selv kan gøre.


I Kolding Kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse kan du læse mere om de tiltag, som kommunen gør.

Mere viden

Vidste du det om dit drikkevand?

Vi har 33 private vandværker i Kolding Kommune

Vandværkerne har meget forskellig størrelse.

Alle vandværker er private vandværker, og de drives svarende til en levnedsmiddelproducent.

Hovedparten af vandværkerne er drevet af lokale folk, som frivilligt stiller op til valg til bestyrelsen og til at varetage driften af vandværket.

Enkelte vandværker fungerer som virksomheder med ansat personale til at varetage driften.

Vores drikkevand er grundvand, der bliver pumpet op fra undergrunden. Det vand kalder vi for grundvand.

Grundvandet bliver filtreret på vandværket og tilsættes kun ilt, inden det sendes ud til forbrugerne som drikkevand.

Der er skarp kontrol med, at drikkevandet er rent, og det overholder kvalitetskravene til drikkevand.

Det er kommunen, der fører kontrol med kvaliteten af drikkevandet og driften af de private vandværker.

Se hvilke stoffer drikkevandet bliver kontrolleret for.

Grundvandet pumpes op i boringer fra sandfyldte lag, som ofte kan strække sig langt væk fra selve boringen.

Det store område, hvor grundvandet hentes fra, kalder vi et indvindingsopland.

Grundvandet dannes af nedbør, som siver ned gennem jordlagene. Det kan være regn, som falder i netop din have eller på markerne i nærheden.

Måske bor du i et indvindingsopland. Det er derfor, det giver mening at sige, at du bor oven på dit drikkevand.

Hvis der sker en forurening oven på jorden, kan forureningen sive med nedbøren ned i undergrunden. Det kan have betydning for, hvor rent vores drikkevand bliver i fremtiden.

Det kan tage rigtig mange år fra, at nedbøren falder i din have til, at det bliver til grundvand og pumpet op på vandværket som drikkevand.

I Kolding Kommune er der målt vand, som er helt op til 350 år gammelt.

Det, vi gør i dag, kan derfor have betydning langt ud i fremtiden for kvaliteten af vores drikkevand.

Du kan gøre en indsats for at beskytte drikkevandet. Det kan fx være ved at lade være med at sprøjte din have eller sørge for ikke at spilde olie og kemikalier på jorden.

Det kan også være, at du har en gammel brønd eller boring, som ikke længere bliver brugt. Det er vigtigt, at du får den sløjfet. På den måde har vi nemlig lidt mere kontrol med, at der ikke siver forureninger ned til grundvandet via gamle anlæg i jorden, som ikke bliver brugt og vedligeholdt.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje