Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Drikkevand og vandforbrug Ofte stillede spørgsmål - Drikkevand og vandforbrug

Ofte stillede spørgsmål - Drikkevand og vandforbrug

Spørgsmål og svar om drikkevand og vandforbrug

På denne side kan du læse svar på ofte stillede spørgsmål om drikkevand og vandforbrug.
Hvilket vandværk får jeg vand fra?
Du kan finde det vandværk, der forsyner din ejendom på Find dit vandværk.

Du skal kontakte dit vandværk (Find dit vandværk) eller BlueKolding A/S på telefon 76 36 36 36.

Det kan være fordi vandværket er ved at renovere vandledninger i området. Forud for planlagte driftsforstyrrelser vil de berørte forbrugere ofte få besked fra vandværket. Der kan dog ske akutte brud på vandledningen.

Hvis du vil have nærmere besked, skal du kontakte dit vandværk (Find dit vandværk). Inden du kontakter vandværket, bør du dog undersøge

  • om der er andre – naboer eller omkringboende - der også mangler vand?
  • om det er både koldt og varmt vand, der mangler?
  • om filteret i vandhanen er stoppet?

Gennemsnittet på landsplan var i 2020 på 110 liter/døgn/person. Det svarer til ca. 40 m3 /år/person.

Ejere af private brønde og boringer skal selv sørge for at få kontrolleret drikkevandet. Det samme gælder for vandværkerne.

Kolding Kommune følger op på, om vandkvaliteten overholder de gældende krav til drikkevandskvaliteten.

Ejendomme med egen brønd eller boring skal som minimum have kontrolleret drikkevandet hvert 5. år. Kontrollen består af en forenklet kontrol.

Ejendomme med egen vandforsyning, som benyttes i en kommerciel eller offentlig aktivitet (spejderhytter, udlejningsejendomme, landbrug med ansatte, campingplads, hoteller, institutioner, golfbaner, frisører, forlystelsesetablissementer m.v.) skal have foretaget kontrol for både A-parametre + B-parametre. Det er den indvundne mængde, som bestemmer, hvor ofte der skal foretages kontrol af vandet.

Vandværkerne har et kontrol program, som de skal følge.

Vandet kan smage af jern, hvis der har været et brud på vandledningen. Årsagen er, at belægninger af jern og mangan kan løsrives fra ledningen. Det er et forbigående problem og uskadeligt.

Åbn for alle vandhaner, og lad vandet løbe indtil det bliver klart. Det vil normalt tage et par minutter.

Har du egen brønd eller boring, og du bor i et område, hvor der er meget jern og mangan i grundvandet, kan drikkevandet smage af jern. Jern og mangan kan fjernes ved hjælp af et iltnings- og filtreringsanlæg.

Vandets hårdhed afhænger af det naturlige indhold af kalk, calcium og magnesium. Vandets hårdhed måles i en skala fra 0 til 30, hvor 30 svarer til meget hårdt vand.

Hvis du skal bruge oplysninger om vandets hårdhed, der hvor du bor, kan du kontakte dit vandværk.

Hårdheden i Kolding Kommune ligger på ca. 10 – 15 °dH.

Hvis vandet er hvidt, skyldes det normalt, at der er luft i vandet. Det kan for eksempel ske, hvis der er kommet luft i ledningsnettet i forbindelse med reparationsarbejder. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart fra bunden og op efter, når luften bruser af.

Luft i vandet er et forbigående problem og uskadeligt.

Hvis det kolde vand er rødbrunt, misfarvet eller uklart, skyldes det forstyrrelser i ledningsnettet. Det kan for eksempel opstå i forbindelse med reparationsarbejder på ledningsnettet, hvor kalk og jern løsnes fra ledningen.

Det er et forbigående problem og uskadeligt.

Tag filterindsatsen i vandhanen ud og åbn for alle vandhaner, og lad vandet løbe indtil det bliver klart. Det vil normalt tage et par minutter.

Hvis det kun er det varme vand, der er misfarvet, er det sandsynligvis varmtvandsbeholderen, der er skyld i problemet. Også her skal du prøve, at åbne alle vandhaner, og lade vandet løbe et par minutter.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje