Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Drikkevand og vandforbrug Sløjfning af brønde og boringer

Sløjfning af brønde og boringer

Kravet om sløjfning af ubenyttede brønde og boringer gælder for alle typer anlæg

Gamle brønde og boringer, som ikke længere er i brug, skal sløjfes

Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer er en vigtig indsats for beskyttelse af grundvandet i Kolding Kommune. Læs mere om det i kommunens Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Kravet om sløjfning af ubenyttede brønde og boringer gælder for alle typer anlæg.


Årsagen til at de skal sløjfes er,

  • at der er en øget risiko for, at en forurening hurtigt siver ned til grundvandet via en ubenyttet brønd eller boring
  • at der ofte sker en kraftig opblomstring af bakterie- og svampevækst i en ubenyttet brønd eller boring
  • at de udgør en fare for sammenstyrtning

Sådan skal det gøres

Sløjfning af brønde og boringer skal foretages af et autoriseret firma med A-bevis.

På hjemmesiden GEUS kan du finde listen over autoriserede firmaer. Skriv ”brøndborer” i søgefeltet.


Du kan også rette henvendelse til Kolding Kommune, tlf. 79 79 74 68 eller sende en mail til vandforsyning@kolding.dk.


Når brønden eller boringen er sløjfet, skal du sikre, at firmaet indsender et sløjfningsskema til GEUS. Kolding Kommunen skal samtidig have tilsendt en kopi af skemaet. Det skal ske senest en måned efter, at arbejdet er udført.

Det siger loven

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje