Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Ejer- og andelsbolig Ejendomsskat og ejendomsbidrag

Ejendomsskat og ejendomsbidrag

Når man ejer fast ejendom, skal man betale bidrag til kommunen.

På ejendomsbidragsbilletten opkræves afgifter, f.eks. affald og genbrug, skorstensfejning, rottebekæmpelse m.m.

Ejendomsbidragsbilletten udsendes hvert år i december måned og skal betales i to rater, 1. januar og 1. juli.

Spørgsmål om kommunale ejendomsbidrag rettes til Ejendomsbidragskontoret tlf: 79 79 16 61 eller mail: ejendomsskat@kolding.dk

Yderligere oplysninger om blandt andet ejendomsværdi, ejerforhold samt generelle oplysninger på ejendommen kan findes på ois.dk, som er en informationsside til borgerne. Her kan du søge på ejendomme, både i Kolding og andre kommuner.

Alle ejendomme skal have en ny vurdering af Vurderingsstyrelsen. Du kan læse mere om ejendomsvurdering på www.vurderingsportalen.dk.

Henvendelser i forbindelse med vurderingen rettes til Vurderingsstyrelsen på tlf. 72 22 16 16.

Ejendomsskatten beregnes som en promille af grundværdien. Desuden beskattes visse erhvervsejendomme af grundværdien (dækningsafgift).

Promillerne fastsættes hvert år af byrådet, samtidig med at budgettet for næste år vedtages.

I Kolding Kommune beregnes ejendomsskatterne efter følgende satser i 2024:

  • Grundskyldspromille: 11,10
  • Dækningsafgiftspromille: 9,60

De fleste boligejere vil opleve, at deres ejendomsvurdering bliver højere end tidligere. Men stigende vurderinger skal ikke føre til højere boligskat i overgangen til de nye boligskatteregler. Derfor har Folketinget vedtaget nye skatteregler, der gælder fra 1. januar 2024:

Lavere skattesatser betyder lavere boligskat for 4 ud af 5 boligejere.
Resten får en varig skatterabat, der beskytter deres boligøkonomi.

Med de nye skatteregler bliver hele din boligskatteopkrævning samlet i staten. Det betyder, at du betaler grundskylden løbende via årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen. Det er ikke en ny skat – bare en ny måde at betale den på.

Læs mere om de nye boligskatteregler på www.vurderingsportalen.dk

I 2024 kommer der nye boligskatteregler. De har blandt andet betydning for den indefrysningsordning – som giver mulighed for lån til stigninger i grundskylden.

Siden 2017 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i deres grundskyld. Indefrysningsordningen har hidtil ligget i kommunerne. Med de nye boligskatteregler overtager Skatteforvaltningen ansvaret for nye indefrysningslån. Derudover udvides ordningen, så du låner til eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Der kommer også renter på nye lån fra 2024.

Vælg til og fra på skat.dk

Når skatteforvaltningen overtager indefrysningsordningen i 2024, kan du vælge/fravælge indefrysningslån på din forskudsopgørelse. Hvis du vil indfri noget af lånet, kan du fra 2024 gøre det via TastSelv/boligskattelån på www.skat.dk.

Gamle lån bliver i kommunen

Lån oprettet for 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023.

Du overflyttes automatisk

Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler.
Hvis du ikke ønsker at fortsætte din indefrysning, kan du framelde den på din forskudsopgørelse.

Fleksibelt lån

Du kan vente med at tilbagebetale lån og renter, til du sælger din bolig. Du kan også vælge at indfri lånet helt eller delvist på et tidligere tidspunkt.

Du kan fravælge lån for et indkomstår uden at tilbagebetale det, du allerede har lånt for tidligere indkomstår. Hvis du fravælger låneordningen for et indkomstår, kan du tilmelde dig ordningen igen det efterfølgende indkomstår.

Vurderingsportalen

Dækningsafgift af erhvervsejendom opkræves af Skattestyrelsen med 9,6 promille af grundværdien.

Denne nye beregningsmetode er vedtaget af Folketinget på baggrund af de nye vurderinger.

Pensionister kan låne til deres grundskyld. Frem til 2024 ligger låneordningen i kommunen. Fra den 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen, men vilkårene vil i hovedtræk være de samme.

Du kan ansøge om et pensionistlån til betaling af din grundskyld, hvis du eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen – eller modtager pension, delpension, seniorpension, tidlig pension eller efterløn.

Tilbagebetaling

Pensionistlån skal som hovedregel først betales tilbage, når du sælger din ejendom. Men du kan vælge at stoppe lånet tidligere eller indbetale et valgfrit beløb, hvis og når du ønsker det.

Sådan låner du

I 2024 overtager Skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne – og du kan ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk.

Pensionistlån fortsætter i staten

Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024. Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. Din grundskyld opkræves således ikke via forskudsopgørelsen for 2024, men det anslåede lån til grundskyld vil fremgå her.

Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk.

Gamle lån bliver hos kommunen

Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024. Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på.

Renten på pensionistlån fastsættes af staten. Renten fastsættes hvert år og er i 2024 3,57%

Lån oprettet før 2024 skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt frem til den 1. januar 2024.

Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i, medmindre de tilskrevne renter vil overstige lånerammen. I så fald vil du modtage en opkrævning på renterne.

Læs mere om pensionistlån på vurderingsportalen

Boligejere får besked om grundskylden for 2021-23

Fra april 2024 får mange boligejere nye ændrede ejendomsskattebilletter for skatteårene 2021-23.

Grundskyld på et foreløbigt grundlag

Da grundskylden for 2021, 2022 og 2023 blev beregnet, var 2020-vurderingen for ejerboliger endnu ikke klar. Derfor er grundskylden for disse år i første omgang blevet opkrævet på et midlertidigt grundlag. Nu udsender vurderingsmyndighederne løbende de nye vurderinger pr. 1. januar 2020 til boligejerne. På den baggrund beregnes den endelige skat på baggrund af 2020-vurderingen af kommunen og grundskylden for 2021, 2022 og 2023 efterreguleres.

Efterregulering af grundskyld: Ny ejendomsskattebillet fra kommunen

Når kommunen har beregnet den endelige grundskyld på baggrund af 2020-vurderingen, sender kommunen en ny ejendomsskattebillet for hvert af skatteårene 2021-2023. Til og med 2023 var der skatteloft på grundskylden, der begrænser, hvor meget den kan stige hvert år. Da langt de fleste boligejere er tilmeldt indefrysningsordningen for grundskyld, vil eventuelle stigninger også typisk blive indefrosset, så du først skal betale, når du sælger boligen. Det betyder, at 2020-vurderingen får begrænset økonomisk betydning for de fleste boligejere.
Sådan beregner vi din grundskyld for årene 2021-2023 (vurderingsportalen.dk)

Har du købt eller solgt for nyligt? Vær opmærksom, når grundskylden bliver efterreguleret

Det er den aktuelle ejer, der får en eventuel opkrævning eller penge tilbage, når kommunen efterregulerer grundskylden for 2021-2023 på baggrund af 2020-vurderingen. Vi opfordrer til, at du tjekker købsaftalen, hvis du er ny ejer og har fået en opkrævning fra kommunen på grundskyld for en periode, hvor den tidligere ejer ejede ejendommen. Det samme gælder tidligere ejer, hvis kommunen har udbetalt overskydende grundskyld til den nye ejer.

Ny ejer efter 1. januar 2021: Efterregulering af grundskyld (vurderingsportalen.dk)

Kolding kommune opkræver ejendomsbidrag over 2 rater, henholdsvis 1. januar og 1. juli.

Den som er ejer af ejendommen pr. 1. januar, vil blive opkrævet ejendomsbidragene for hele året. Den nye ejer vil først blive opkrævet ejendomsbidrag året efter købet. Hvis ejendommen sælges i 2024, vil ny ejer først blive opkrævet i 2025.

Sælges ejendommen mellem 1. januar og 1. juli, kan det være en god løsning, at sælger betaler 2. rate i forbindelse med handlen. Sælger eller mægler kan derfor skrive til ejendomsskat@kolding.dk og bede os sende girokort på 2. rate.

Den elektroniske ejendomsdatarapport oplyser for tiden ikke gældsoplysninger. Som udgangspunkt er det en sag mellem sælger og mægler at sikre, kommunal gæld i ejendomme er betalt. Vi skal derfor opfordre til sælger og mægler i størst mulige omfang løser den opgave.

Indfrysningslån kommer først til opkrævning når der er sket ejerskifte. Eller hvis man selv via borger.dk vælger at indfri det inden.
Indfrysningslånet opkræves hos hver ejer hvis der er flere ejere, med hver ejers andel.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje