Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Flytning Bøder for sen eller forkert flytteanmeldelse

Bøder for sen eller forkert flytteanmeldelse

Ifølge loven har du pligt til at oplyse din nye adresse i den kommune, du flytter til senest 5 dage efter, du er flyttet.

Kolding Kommune udsteder bøder ved:

  • For sent anmeldt flytning

  • Afgivelse af urigtige oplysninger til folkeregisteret

  • Logiværter afgiver urigtige oplysninger

Folkeregisteradressen har betydning for mange af de ydelser, der udbetales. Derfor er det vigtigt, at man har styr på sin adresse. HUSK - du skal stå registreret der, hvor du rent faktisk opholder dig.

Det kan være til stor gene for andre borgere, hvis man ikke sørger for at flytte adressen rettidigt, da disse så ikke kan få bevilget boligstøtte eller enlig-ydelser, hvis de er berettiget, fordi en anden borger glemmer at melde flytning.

Kolding Kommune vil slå hårdere ind over for glemsomheden og vil ifølge lov om Det Centrale Personregister § 57 udstede bøder ved for sen anmeldelse af flytning eller afgivelse af urigtige oplysninger. Byrådet har fastsat taksten til at ligge mellem kr. 500,- og kr. 1.200,- alt efter, hvor grov forseelsen er.

Den høje takst kan være borgere, der angiver en fiktiv adresse, som f.eks. udeboende studerende, men som bor og opholder sig hjemme hos sine forældre. Eller en fiktiv adresse, så mor eller far kan modtage højere boligstøtte og enlig-ydelser til børnene.

Kolding Kommune har besluttet, at såfremt flytningen er indberettet inden 14 dage, så får man ingen bøde. Man kan melde flytning op til 4 uger før flytningen.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje