Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Landsbyer og landsbysamarbejde Landsbyforums hjælpeguide til ansøgninger til landsbypuljen

Landsbyforums hjælpeguide til ansøgninger til landsbypuljen

Oversigt over Landsbypuljens fokusområder, som Landsbyforum tager udgangspunkt i, når de indstiller til Natur, Miljø og Klima.

Frivillighed er et fælles afsæt for alle fokusområder, og vægtes derfor højt i alle ansøgninger.

Projekter over 0,5 mio. kr. skal være finansieret med minimum, 80 % fondsmidler eller tilsvarende.

Landsbyforums fokusområder

 • Grøn omstilling/ klima og biodiversitet
 • Bevægelse og engagerende fællesskaber
 • Forskønnelse af landsbyer og naturoplevelser

Landsbyforums fokusområder

 • Grøn omstilling/ klima og biodiversitet
 • Bevægelse og engagerende fællesskaber
 • Forskønnelse af landsbyer og naturoplevelser

Landsbyens egen indsats

Hvad bidrager I med?

Landsbyens egen indsats

Hvad bidrager I med?

Landsbyforums prioriteter

1. prioritet 

 • Beplantning – hjemmehørende arter
 • Stier og grus -Skitseprojekter
 • Forsamlingshuse -Energi renoveringer
 • Torve, pladser og fællesarealer
 • Medfinansiering til fundraising

2. prioritet

 • Borde/bænke eller broer
 • Legepladser og faldunderlag
 • Infotavler, maling
 • Bålhytter
 • Redskaber, belysning

3. prioritet

 • Foreninger og klubber
 • Brochurer
 • Mindre maskiner
 • Inventar til forsamlingshuse

Landsbyforums prioriteter

1. prioritet 

 • Beplantning – hjemmehørende arter
 • Stier og grus -Skitseprojekter
 • Forsamlingshuse -Energi renoveringer
 • Torve, pladser og fællesarealer
 • Medfinansiering til fundraising

2. prioritet

 • Borde/bænke eller broer
 • Legepladser og faldunderlag
 • Infotavler, maling
 • Bålhytter
 • Redskaber, belysning

3. prioritet

 • Foreninger og klubber
 • Brochurer
 • Mindre maskiner
 • Inventar til forsamlingshuse
Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje