Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og flytning Landsbyfællesskabsplaner Landsbyfællesskabsplan for Stenderup Halvøen

Landsbyfællesskabsplan for Stenderup Halvøen

Landsbyerne i Kolding kommune er stærke og attraktive lokalsamfund og den rivende udvikling, landsbyerne befinder sig i, vil Kolding Kommune gerne understøtte med landsbyfællesskabsplaner som et vigtigt værktøj.

Målet med en landsbyfællesskabsplan er, at den skal bidrage til at fremme fællesskab og sikre bedre sammenhæng landsbyerne imellem, så fælles potentialer og ønsker kan blive drivkraft for at styrke og udvikle det gode landsbyliv.

Landsbyfællesskabsplanen for Stenderup Halvøen er et mønstereksempel på, og der er ingen tvivl om, at planen bliver en vigtig løftestang for halvøens videre udvikling.

Landsbyfællesskabsplanen for Stenderup Halvøen har haft den store fordel, at der allerede med Halvørådet og forskellige former for samarbejde var et veletableret samarbejde på Stenderup Halvøen og mange relationer mellem de to byer.

Den lokale arbejdsgruppe, der har stået i spidsen for arbejdet, besluttede tidligt i forløbet, at landsbyfællesskabsplanen ikke skulle være en bred og overordnet plan. Meget er i gang på Stenderup Halvøen og er i gode hænder ved forskellige lokale kræfter. Derfor besluttede den lokale arbejdsgruppe, at der skulle fokuseres på tre emner, som har stor lokal opmærksomhed og er emner, hvor processen med landsbyfællesskabsplanen kunne skabe størst værdi.

De tre emner er:

  1. Aktiv i naturen
  2. Byudvikling
  3. Ny aktivitet i Sdr. Stenderup Skole.

Hele lokalsamfundet har bidraget. Stenderup Halvørådet, repræsentanter fra Sdr. Stenderup Beboerforening og Sdr. Bjert Beboerforening har stået i spidsen for arbejdet, og mange borgere har været involveret i processen. Både halvørådet, beboerforeningerne og arbejdsgrupperne er gået til opgaven med stort engagement og lyst til at samarbejde.

 

Vi går, løber, cykler, svømmer og sejler som aldrig før, og det har kun taget yderligere fart under corona-nedlukningerne. Stenderup Halvøen egner sig til et væld af friluftsaktiviteter og det er selvfølgelig blevet et emne i den nye landsbyfællesskabsplan.

I videoen kan du høre formanden for Halvørådet Brian Andersen fortælle om arbejdsgruppens ønsker om at udnytte halvøens skønne, grønne omgivelser. Naturkvaliteterne kombineret med friluftaktiviteter er nemlig noget af det, der gør området til et attraktivt lokalsamfund.

 

”Den nedlagte skole skal bidrage positivt til lokalsamfundet.”

Sådan lyder et klart ønske fra arbejdsgruppen, som i landsbyfællesskabsplanen har arbejdet med, hvordan der kan skabes liv og aktivitet i den tomme skolebygning. Derfor har det været et vigtigt tema i Stenderup Halvøens Landsbyfællesskabsplan. I planen indgår også emnerne ’Aktiv i naturen’ og ’Byudvikling’.

Landsbyfællesskabsplanen for Stenderuphalvøen er blevet til i et samarbejde mellem Kolding Kommune og en lokal arbejdsgruppe. Det særlige for kommunens landsbyfællesskabsplaner er nemlig, at det er borgernes egne planer.

Til at undersøge mulighederne for skolen, er der blevet nedsat en arbejdsgruppe. Resultaterne af gruppens arbejde præsenteres først senere, men i videoen kan du høre Jan Rothausen fortælle om skolens potentialer og mange muligheder.

En tilpasset byudvikling, hvor udviklingen ikke går hurtigere end, at de nye bliver en del af fællesskabet, og landsbymiljøet bevares.

Sådan lyder en af ønskerne i den nye Landsbyfællesskabsplan for Stenderup Halvøen.

I videoen kan du høre Georg Unna og Margreet Smit fortælle om arbejdsgruppens ønsker for byudviklingen på Stenderuphalvøen. Bl.a. har de et ønske om, at der sker en tilpasset byudvikling, som sikrer, at man tager udgangspunkt i landsbyens struktur og identitet og at dem, der gerne vil bo i området, har mulighed for det, og at der kommer flere børn til området.

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje